Mille er av rasen mops, som er svært utsatt for helseproblemer på bakgrunn av avl. Foto: Oliver Rotås.

Vil få slutt på utseendeavl

Avlsparagrafen har vært til høring på Stortinget, og flere håper dette kan føre til en slutt på utseendeavl i Norge.
Onsdag, 3 mars, 2021 - 12:06

Landbruks- og matdepartamentet har nylig sendt inn et forslag til Stortinget om å endre dyrevelferdsloven. Et av punktene de vil endre på er paragraf 25, som handler om avl. De ønsker en presisering av paragrafen, slik at det blir tydeligere hvem som har ansvaret for etisk avl. 

Flere hunderaser avles frem fordi de ser søte ut, til tross for at rasen kommer med store helseproblemer. I følge Mattilsynet er hunderaser med kort snute, kort skalle og kort kjeve utsatt for å få pusteproblemer.


Leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset. Foto: Anne K. Harkestad.

Ansvaret ligger hos fire parter 

Daglig leder for dyrebeskyttelsen i Norge, Åshild Roaldset, mener at ansvaret for å drive avl som følger dyrevelferdslovens regler ligger hos fire parter - veterinærene, oppdretterne, raseklubben og kennelklubben. 

–  Vi må endre måten vi avler dyr på. Vi må ta i bruk den kunnskapen og den teknologien vi har, sånn at vi avler friske dyr, mener Roaldset. 

Kampanje mot uetisk avl

Dyrebeskyttelsen Norge startet i 2018 en kampanje mot uetisk avl av dyr kalt Ærlig Talt. Den består blant annet av et opprop, som over 1500 veterinærer skrev under på. Dyrebeskyttelsen påpeker at det har skjedd lite endring i dyrevelferdsloven de siste årene, og de er derfor innstilt på å måtte gå til retten med saken. 

Journalen har møtt Oliver og mopsen hans Mille, som ønsker mer bevissthet angående helseproblemer hos rasehunder. Se vårt møte her: 

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: 
Tags: