Ibsenhuset strømmet arrangementet hatprat i forbindelse med IBSENtalks. Foto: Anna Elisabeth Løberg Kihle.

Vil øke bevissthet rundt hatprat

Ungdommen reflekterte rundt grenser for ytringsfrihet og hatprat i IBSENtalks.
Tirsdag, 23 mars, 2021 - 10:42

Mandag kveld var det duket for IBSENtalks: Hatprat. Arrangementet er et samarbeid med Ibsenbiblioteket og ble strømmet fra Ibsenhusets youtubekanal. IBSENtalks er et forum for samtaler, underholdning og debatt. 

– Hatprat er en av mange samtaler i IBSENtalks i Skien. Med IBSENtalks lager vi en ny digital plattform for å løfte frem de gode samtalene, de gode historiene. Og ikke minst vil vi sette søkelys på det som er vanskelig – slik Ibsen gjorde med sine samtidsdramaer, sier Helle Riis, initiativtaker til IBSENtalks.

I programbeskrivelsen fra Ibsenhuset.no står det følgende:

“Kommentarfeltene renner over av hatprat. Hvordan snakke om dette temaet uten selv på bli lagt for hat? Hvordan kan vi få til å leve sammen i et uenighetsfelleskap? Verden trenger nye stemmer, stemmer som står opp for ytringsfriheten, men hvem skal tørre å være disse stemmene?”

Ord betyr noe uansett

– Jeg tror at vi må øke bevisstheten knyttet til hvordan hver og en av oss formulerer seg. Det er kjempeviktig å hele tiden minne på at noen blir truffet av ord. Ord betyr noe uansett om du skriver noe i et kommentarfelt, i en e-post, i et brev eller på Messenger. Å bidra til å øke den bevisstheten tror jeg er viktig, sier Ap-politiker Odin Adelsten Aunan Bohmann.

Det var ungdom ved Skien kulturskoles forfatterskole som hadde invitert Bohmann til samtale om ytringsfrihet og hatprat. Gjennom arrangementet leste forfatterelevene opp egne tekster rundt temaet hatprat. 

Moderne hat

Bohmann syntes det var interessant å se ungdommen reflektere rundt ”moderne hat” under arrangementet. Han påpekte hvordan hat nå finnes i kommentarfeltet, på Tiktok og på Instagram, og at det kan være like tøft som det Ibsen stod i.

Samtidig sier Bohmann at man heller ikke må forvente at alle skal være perfekte på formidling for å komme med meningen sin.

– Jeg tenker det er viktig at vi ikke bare skal få disse velformulerte menneskene som ikke sier noe feil. Ingen er overmennesker. Det er viktig å få med i hele samtalen – både om frihet og ansvar, sier Bohmann.

En grense

Bohmann hadde en interpellasjon i bystyret om behovet for en handlingsplan mot hatefulle ytringer basert på egne opplevde tilbakemeldinger. Han kjente at vi begynte å nærme oss en grense for hva man skal takle å ta imot.

– Jeg spurte ordføreren om hun ville ta initiativ til at Skien kommune ville gå først i toget i å utvikle en handlingsplan mot hatefulle ytringer, og det sa ordføreren ja til. Dette ville de linke opp mot samtalen vi hadde i dag, da forfatterskolen hadde et ønske om å ha et arrangement under paraplyen IBSENtalks om hatefulle ytringer, sier Bohmann.