Medlemmer av journalistorganisasjonen (SNP) i Costa Rica under et foredrag om virkelighetens journalistikk. Foto: Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica

Få journalister organiserer seg

Costaricanske journalister er vel så mye aktivister som journalister, og de færreste er medlemmer av fagforeningen.
Torsdag, 27 mai, 2021 - 17:29

Costa Rica har en egen journalistorganisasjon som heter Sindicato Nacional De Periodistas (SNP), der Yamileth Alfaro Mora er generalsekretær.

På sine nettsider skriver organiasjonen at de jobber for å søke materiell og kulturell forbedring for medlemmene sine. De skal overvåke og kjempe for at retten til ytringsfrihet skal oppfylles, og for at Costa Rica skal bli et bedre reisemål.

I 2019 var det bare 328 medlemmer i SNP, og flertallet av disse er kvinner. Til sammenligning var det 8019 medlemmer i Norsk Journalistlag i 2018.

 


SNPs emblem. Grafikk: Sindicato Nacional De Periodistas.

– Journalister har et tydelig ståsted 

Marte Høiby er seniorrådgiver i avdeling for kommunikasjon, rådgivning og analyse i Medietilsynet. Hun har bodd i Costa Rica og mener at journalistikken i Norge er satt i et system, mens de i Costa Rica også fungerer som aktivister.  

Hun tror det kan være noe av årsaken til at fagforeningen har såpass få medlemmer. 

– Journalister kan ha et tydelig ståsted, og ikke påberope seg objektivitet i den form vi kjenner det i Norge, sier Høiby. 

– De tilhører og representerer sin befolkning og blir mer et talerør for sitt område og lokalsamfunn. Det er lettere å være objektiv når du skriver om ting som ikke skjer lokalt der du er fra, mener Høiby. 

Koronapandemien har påvirket journalisters tillit

Forholdet mellom presse og offentlig sektor er derfor ikke alltid like godt i Costa Rica.

– Det siste året har blant annet helseministeren nektet å overlevere offentlig informasjon om pandemien til en journalist. Myndighetene lar seg heller ikke intervjues av journalister, sier Any Pérez, journalist og journalistikklærer ved Universitetet i Costa Rica..

Hun mener dette skaper vanskelige arbeidsforhold for journalister, og at det reduserer mulighetene for å kunne avdekke kritikkverdige forhold i det offentlige. 

Arrangerte kurs om krisejournalistikk

I slutten av mai 2021 var riktignok myndighetene med på å arrangere et kurs i et forsøk på å styrke journalistikken i Costa Rica. Kurset Journalistikk i krisetider ble avholdt av utenriks- og kulturdepartementet til Costa Rica i samarbeid med Universitetet for journalistikk og Universitetet for fred. 

Francisco Rojas Aravena, rektor ved Universitetet for fred, fremhevet hvor viktig det er for journalister å kommunisere kvalitet og pålitelig informasjon, og han la til at dette muliggjør bygging av demokratiske samfunn.

– Uten kvalitetsjournalistikk er det ingen tillit. Uten tillit blir demokratiske institusjoner utvannet. Uten tillit åpner den ekstremistiske diskursen nye rom. Kvalitetsjournalistikk bygger tillit, sa Aravena.

Journalen har forsøkt å komme i kontakt med journalistorganisasjonene uten å få svar.