Jørgen Foss (t.h.) og Frederik Mellem er glad for at partiet deres ønsker å støtte idretten. Foto: Sven Sødal

AP ønsker å støtte idrettslagene

Arbeiderpartiet mener det må satses hardt på idrett fremover. De vil gjøre det ved å bedre kommuneøkonomien.
Mandag, 13 september, 2021 - 16:47

– Idretten er viktig fordi den handler om folk flest, sier Aps Jørgen Foss.

Han forklarer at Ap ønsker å tilrettelegge for at idretten og frivillige organisasjoner skal få nye medlemmer etter pandemien, og at de ønsker å gjøre dette indirekte, gjennom å styrke kommuneøkonomien.

 – Det har vært en massiv lokal utbygging av idrettsanlegg etter at Ap kom inn i byrådet, og ved en rødgrønn regjering kommer vi til å fortsette dette arbeidet, i enda større omfang, sier Foss. 

Få konkrete virkemidler 

Både Foss og partikollega Frederik Mellem mener at idrett er viktig og bør prioriteres. Men med unntak av styrking av kommuneøkonomi og et ønske om å bygge anlegg, har de ingen konkrete tanker om hvordan idretten skal styrkes. På spørsmål om hvor mye mer støtte idretten kan vente seg, har de heller ikke noen konkrete tall å vise til, med unttak at de ønsker å øke støtten. Om pengene skal tas fra andre poster i statsbudsjettet, eller om dette skal finansieres på andre måter, svarer Foss: 

– Ap vil styrke kommunenes økonomi, og kommunene kan deretter støtte idrettslagene. Dette vil for eksempel føre til lavere treningsavgifter, eller flere idrettsanlegg i den enkelte kommune. 

Psykisk helse og integrering

Foss nevner uoppfordret hvor viktig det blir å få folk tilbake i idretten etter pandemien.

– Flere barn og ungdom har mistet sitt sosiale nettverk og tilholdssted. Dette har ført til stor pågang på hjelpelinjer og hos psykologer, sier han, mens Mellem legger til; 

– Også som integreringstiltak har idretten vist hvor viktig rollen den har. Som ny landsmann, eller tilflyttet til en ny by eller skole, er idretten ofte svært viktig for å bli kjent med nye mennesker. Dette er også en av grunnene til at AP ønsker å støtte og styrke idretten, begrunner han. 

En fire-fem spydkast nord for Sagene kirke, hvor Foss og Mellem interviues, viser Foss til hvordan effektiv anleggsutbygging har skjedd lokalt i Oslo. 

– Med Ap i byrådet har det skjedd store utbygginger for eksempel på Voldsløkka, med ny skatehall og uteområdet, sandvolleyballbaner, ny landhokeybane og ny kunstisbane. I tillegg er blant annet ny fotballbane planlagt. Så det er ikke i tvil om at Ap ønsker å satse på idretten, avslutter de.