Sveinung Rotevatn prater med velgere på Olaf Ryes plass. – Vi skal innføre det grønne skiftet, sier han. Foto: Kira Katharina Venbakken

Rotevatn åpner for klima-samarbeid med Frp

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) ønsker på sikt å stenge oljekranene i Norge. Samtidig er han villig til å samarbeide med oljepartiet Frp.
Mandag, 13 september, 2021 - 17:07

– Vi har fått med oss Fremskrittspartiet på det vi mener er en ambisiøs klimapolitikk, sier Rotevatn til Journalen.

Dersom vi mot alle odds sitter igjen med en borgerlig regjering etter valget, er Venstre avhengige av Frp som en forpliktende partner i en flertallsregjering, eller som støtteparti i en mindretallsregjering. Frp uttrykker i deres partiprogram at de vil øke olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel, og la nylig frem et forslag til Stortinget hvor de ber regjeringen legge til rette for fortsatt salg av bensin- og dieselbiler i Norge.

– Vi er nødt til å samarbeide med partier vi er uenige med for å få flertall på Stortinget. Fremskrittspartiet har blant annet vært villige til å beholde gunstige elbil-fordeler, og har investert i langskip for fangst og lagring av CO2 i Norge, sier Rotevatn.

Vil ikke slukke lysene på sokkelen i morgen

Stortingsvalget 2021 har utviklet seg til å bli et klimavalg. På den ene siden finner vi partiene som ønsker å videreføre dagens oljepolitikk, og på den andre siden har vi partiene som mener at vi er nødt til å skru igjen krana for å redde planeten. Venstre mener til forskjell fra Frp at vi må kutte ned på oljeutvinningen langs norskekysten.

–  Det går vi til valg på nå, og vi håper at vi får nok oppslutning etter valget til å få gjennomslag for det, sier Rotevatn.

– Hvordan skal vi kutte ned på oljeutvinningen og samtidig klare å opprettholde det samme velferdsnivået vi har i Norge i dag?

– Man ser at veldig mange andre land klarer å forbli velstående, samtidig som at de kutter ned på oljeutvinningen. Vi skal ikke slukke lysene på sokkelen i morgen, ettersom at dette ville fått dramatiske konsekvenser for norsk økonomi og arbeidsliv, svarer Rotevatn.

Vi har fått med oss Fremskrittspartiet på det vi mener er en ambisiøs klimapolitikk

Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister

Investerer i grønne næringer

FN kom for litt siden ut med en rapport hvor de varsler «kode rød» for menneskeheten. Rapporten understreker at planeten går en mørk fremtid i møte, dersom vi ikke handler raskt. Rotevatn forteller at Venstre har klima øverst på agendaen i disse dager. Partiet har gjennom hele valgkampen frontet dette som sin hovedsak, og lover å innføre det grønne skiftet.

– For oss er klima helt klart viktigst. Vi skal kutte utslipp. Vi skal ta vare på naturen, og vi skal innføre det grønne skiftet. Det er det vi driver med i regjering nå, og det er det vi går til valg på i år også, sier Rotevatn.

For å få til dette, mener ministeren at vi er nødt til å omstille oss til andre typer jobber. Han påpeker at Norge har store muligheter innenfor utviklingen av fornybar energi. 

– Vi har troen på grønne næringer. Ellers hadde vi ikke investert seks milliarder kroner i karbonlagring, og utbyggingen av verdens største havvindpark. Vi er definitivt i gang med omstillingen allerede, sier han.

Klimarebellene går hardt til verks

Miljøorganisasjonen Extinction Rebellion tok seg inn i Olje- og energidepartementet tidligere denne måneden, i protest mot det de mener er et for dårlig klimaengasjement fra regjeringens side. Rotevatn er ingen tilhenger av denne formen for aktivisme.

–  Det er lov å ytre seg fritt her i Norge, men det går grenser for hvor langt man kan gå. Extinction Rebellion benytter seg av metoder jeg ikke synes noe om. Politisk aktivisme skal ikke skade eller skape ulemper for andre. Det er viktig at folk som jobber for en grønnere fremtid får kommet seg på jobb, konkluderer han.


Jonas Kittelsen er villig til å la seg arrestere for at politikerne skal begynne å lytte. Foto: Kira Katharina Venbakken

– Jeg blir ikke hørt

Jonas Kittelsen (24) er klimaaktivist og aksjonerer for miljøorganisasjonen Extinction Rebellion. Han mener selv at målet helliger middelet.

– Jeg har skrevet kronikker, holdt appeller i FN, skolestreiket og kommet med innspill i høringsrunder. Jeg blir ikke hørt. Da er det neste steget sivil ulydighet, sier Kittelsen, og understreker at han er villig til å ofre friheten sin for å redde planeten.

– Vi i Extinction Rebellion er villige til å gjøre alt vi kan for å forhindre at kloden går under, om det så betyr å komme på kant med loven, sier han.


Et medlem av Extiction Rebellion lar seg pågripe av politiet utenfor Olje- og energidepartementet. Foto: Kira Katharina Venbakken

Kittelsen reagerer på Venstres klimaplaner. Han mener det er umulig å føre en god klimapolitikk når man er avhengig av et parti som vil fortsette med oljeutvinning. Det er nettopp den borgerlige regjeringens mangelfulle tiltak som skaper nødvendighet for miljørganisasjoner som Extinction Rebellion, mener han.

Vi i Extinction Rebellion er villige til å gjøre alt vi kan for å forhindre at kloden går under, om det så betyr å komme på kant med loven

Jonas Kittelsen, klimaaktivist i Extinction Rebellion

– Venstre er viktige i den forstand at de gjør den borgerlige siden litt grønnere, men å inngå et samarbeid med Frp er likevel noe helt annet. Her er det, slik jeg ser det, helt umulig å enes om en solid og bærekraftig klimapolitikk.

Emneord: