På tampen av valgkampen står Henrik Bjørndalen (lokallagsmedlem i Groruddalen SP), Kirsti Pernille Gabrielsen (leder for Groruddalen SP) og Karin Følgesvold (politisk rådgiver i SP) på stand for Senterpartiet utenfor Alna senter. De to representantene fra Groruddalen meldte seg inn i partiet i 2020. Foto: Hannah Tørres

Bøhler-effekten i Groruddalen

Senterpartiet i Groruddalen har merket økt interesse for partiet siden tidligere Arbeiderparti-politiker Jan Bøhler meldte overgang.
Mandag, 13 september, 2021 - 17:07

Etter Bøhlers overgang i oktober 2020 viste Norstats måling for NRK og Aftenposten en dobling for Senterpartiet i Oslo siden forrige valg. Denne målingen, som ga Senterpartiet en oppslutning på 4,5 prosent i Oslo, ville sikret en plass til Jan Bøhler på Stortinget for sitt nye parti. Om dette blir tilfelle vil han i så fall bli den første siden 1997.

Medlemsvekst i Groruddalen

Til tross for svingninger på meningsmålingene, og at Norstats septembermåling for NRK viser en 2,1 prosents oppslutning for Senterpartiet i Oslo, er optimismen fortsatt stor i Groruddalen Senterparti, Jan Bøhlers nye lokallag. Lokallagsleder Kirsti Pernille Gabrielsen forteller at det var en «enorm boost da Jan Bøhler meldte seg inn».


Få stopper opp og prater denne dagen, men flere tar med seg en brosjyre. Foto: Hannah Tørres

- Det er veldig mange i Groruddalen som vet hvem han er og har tro på han. Det har veldig mye å si for at folk vet om at vi finns. Jeg var ute og leverte brosjyrer i postkasser i går med blant andre Jan, og det er mange som stopper han og vil prate. Det er klart at det har hatt mye å si. Spesielt for at folk oppdager at vi finnes.

Gabrielsen forteller at også andre tidligere arbeiderpartimedlemmer har meldt overgang. Hun nevner Tor-Erik Røberg Larsen, som også står på Senterpartiets liste over stortingskandidater for Oslo. Gabrielsen anslår at det har vært en dobling av medlemsmassen i Groruddalen Senterparti siden hun selv meldte seg inn høsten 2020. Hun presiserer at hun meldte seg inn før Jan Bøhler. 

- Vi er fortsatt veldig små sammenlignet med de andre partiene, men vi vokser veldig.

I tillegg til Bøhler har Bjørg Sandkjær, byrådsmedlem for Senterpartiet i Oslo og andre kandidat på Senterpartiets Stortingsliste, ifølge Gabrielsen også hatt stor betydning for Senterpartiet i Oslo. Det at hun har ble valgt inn i bystyret har økt Senterpartiets synlighet.

Gabrielsen trekker selv frem kampen for å bevare Ullevål sykehus og betydningen av tjenester nært folk som hennes viktigste saker. Hun er også opptatt av samfunnskontrakten og at folk skal føle seg hørt av politikerne.

- Man kan ikke sitte og tro at man er så mye bedre enn alle andre og vet løsningen på alt, ignorere hva folk tenker og tenke at jeg har rett og derfor spiller det ingen rolle at folk blir sure. Det spiller en rolle at folk blir sure. Det destabiliserer samfunnet. Det er ikke bra.


På standen står det et retningsgivende skilt for Senterpartiets politikk. Foto: Hannah Tørres

Ikke et typisk Oslo-parti

Gabrielsen forteller at hun er «positivt overrasket over hvordan det er å møte folk på stand i Oslo».

- Jeg har fått en del kjeft og sånn, men det har mest vært de gangene jeg har stått på Karl Johann. Ut i Groruddalen er folk stort sett nysgjerrige og positive. Eller ikke interessert, men det er veldig sjelden at folk er veldig negative her. Det er mange som er nysgjerrige og vil høre hva vi har å si.

Hun forklarer hvorfor hun er overrasket:

- Senterpartiet er jo ikke kjent som noe osloparti. Fra før tror jeg mange oslofolk er negative til Senterpartiet. Det er mye fordommer. Man merker at det er mange oslofolk som har veldig negative holdninger til Senterpartiet, men når jeg har stått på stand har folk vært veldig greie.

- Hva tror du er grunnen?

- Senterpartiet har jo alltid snakket mest om distriktene og fått mest oppmerksomhet rundt saker som har med distrikter å gjøre. Man har vært opptatt av å fylle hullene der de andre partiene ikke bryr seg nok. Samtidig kan jo mediene karikere en del.

Hun mener dette er i endring.

- Vi har vært flinkere til få frem at politikken vår har relevans for Oslo og at vi har løsninger som kan være gode for utfordringer man har i Oslo også.

Etter praten med Gabrielsen kommer en ung gutt bort til senterpartistene på stand sammen med moren sin.

- Er dere for lekser?

Peder Ingvaldsen, administrasjonssekretær i Senterpartiet som nå også står ved standen, forteller blant annet at de mener det bør være litt mindre testing på skolen og at barn også skal ha tid til fritid og fotball. Gutten venter og ser ut til å tenke før han sier: 

- Jeg skal spørre faren min. Han jobber for Arbeiderpartiet, men er enig med dere.

Emneord: 
Tags: