Oslo kommune har satt opp anvisninger til hvor man kan stemme. Foto: Andrea Alvarez Skjerve

Tilrettelegger valglokalene

Oslo kommune forsøker å legge til rette for at alle skal ha lik mulighet til å delta i valget.
Mandag, 13 september, 2021 - 15:46

Hanan Murad er rullestolbruker og har benyttet seg av muligheten til å forhåndsstemme. I dag går dagen til å reflektere over hvordan det er å stemme for funksjonshemmede; hva som kan forbedres og hva som fungerer.

Rekker ikke opp til alle valgsedlene

– Mine erfaringer har egentlig vært gode. Jeg har stemt én gang på kommunevalget og én gang på stortingsvalget. Dermed har jeg litt erfaring med begge. Den eneste utfordringen jeg har med tanke på min sykdom, er høyde og styrke, sier Murad.


Hanan Murad er rullestolbruker og har stemt ved valget. Foto: Privat

Murad forteller at hun synes Oslo kommune har gjort det relativt lett og tilgjengelig for rullestolbrukere å stemme, men at det fortsatt kan gjøres noen forbedringer.

– Denne gangen ble jeg også tilbudt hjelp inne i valgrommet. Det fikk jeg ikke ved kommunevalget, men jeg skulle ønske jeg fikk det. 

Hun opplevde vanskeligheter med å få tak i de riktig valgsedlene. Dette fordi valgsedlene til de ulike partiene lå høyt oppe, så hun rakk ikke opp. Murad rakk bare opp til det som lå nederst. 

– Ved kommunevalget kunne man stemme for sin egen bydel og kommunen, hvis jeg husker riktig. Og fordi stemmeseddelen for hele Oslo kommunen lå høyt oppe, så rakk jeg ikke helt dit. Dermed ble det til at jeg bare stemte for min egen bydel.

– Spurte du om hjelp?

– Nei, jeg spurte ikke om hjelp, fordi jeg ikke visste hvordan det var med reglene.

– Hvilke endringer bør bli gjort i valglokalene?

– Jeg tror det alltid kan forbedres, slik at det blir universelt utformet for alle. Jeg har en hev og senk funksjon på stolen min. Det er jeg heldig med, men de som har manuell rullestol kan ikke heve og senke stolen. Det hadde vært bedre med et “hev og senk” bord, der alle valgsedlene er. Jeg tror også det er viktig å tilrettelegge mest mulig, så alle klarer å gjøre det selv og uten å føle seg til bry. De burde ha en bås som er tilrettelagt de med nedsatt funksjonsevne, der man kan stemme, sånn som det er i prøverom i klesbutikker. 

Murad sier at hun valgte å forhåndsstemme, istedenfor å vente til selve valgdagen. Hun tenker det er mindre stress, siden det da mest sannsynlig er lange køer. Som rullestolbruker sier hun at hun føler hun ville brukt brukt litt lenger tid til å stemme enn vanlig, og derfor langd enda lengre kø. For å ikke føle at hun er til bry, forhåndsstemte hun.

– Mindre stress, rett og slett, sier Murad.

 

Inngangsparti uten tilrettelegging

Ila skole blir i dag brukt som valglokale. Her kan vi se at, jo, det er en rampe for å komme seg inn med rullestol, men det er bare ved døren som er anvist som “kun utgang”. Ved inngangsdøra er det bare trapper. 


Ved valglokalet på Ila skole ser vi at det bare er ved utgangen de har en rampe som gjør at rullestolbrukere kommer seg inn. Inngang til valglokalet Ila skole. Foto: Andrea Alvarez Skjerve

Hjemmebesøk

– Hvis du grunnet sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et valglokale, kan du kontakte kommunen slik at vi kan komme hjem til deg for å ta imot stemmen din, forteller Ingvild Åsgård, kommunikasjonssjef for valget i Oslo.

Blant annet på sykehjem, sykehus og i fengsler kommer valgmedarbeidere for å ta i mot stemmer. Dette skjer vanligvis i slutten av forhåndsstemmeperioden, i følge Åsgård.


Ilahjemmet. Foto: Andrea Alvarez Skjerve

Lene Kristiansen, institusjonssjef for Ilahjemmet, sier at de en måned i forkant av valget hadde valg på sykehjemmet. Av kommunen fikk de tilsendt plakater med informasjon som de hengte opp for brukerne, og det ble også sendt ut mail i god tid før dagen brukerne kunne stemme fra hjemmet. 

– Vi får ikke følge brukerne inn mens de stemmer. Her på sykehjemmet bor det mange som er demente, og det kan være en utfordring når de skal stemme. Likevel så tenker jeg at mange av brukerne har opprettet seg en rutine gjennom et helt liv, og at man kan huske hva man har stemt før. Man blir ikke umyndiggjort selv om man er dement, sier Kristiansen.

– Det er noen som har kommet til meg i ettertid og sagt at de har stemt feil eller at de har byttet mening, men nå er det jo dessverre for sent, ler en av medarbeiderne i dét hun passerer.

Kristiansen sier at en av ulempene er at valget på Ilahjemmet var så lenge før selve valgdagen. Hun bekrefer at det er tilfeller der brukere har lyst til å endre stemmen sin senere; at de muligens har endret mening etter å ha fulgt med på valgkampen. Likevel tror hun de aller fleste av brukerne stemmer det de “alltid” har stemt. 

– Jeg vet ikke om alt er fint og flott, men de har hvertfall muligheten til å stemme, og det er et godt tiltak at det er slik.

Om man ligger i for eksempel respirator, kommer valgmedarbeiderne inn på rommet ditt, så du får stemt derifra.

– Det er en fantastisk mulighet at man kan stemme, selv om man er sengeliggende, sier Kristiansen.

Karantene og isolasjon

Valget 2021 har måttet tilrettelegge stemmeprosessen, også for de som har blitt satt i karantene eller isolasjon grunnet Covid-19. 

– Ved dette valget har også velgere som havner i karantene eller isolasjon mulighet til å søke om å stemme hjemme på forhånd, og på valgdagen. Det å stemme hjemme på valgdagen gjelder kun oslovelgere i isolasjon/karantene grunnet Covid-19 og fristen for å søke om dette til kommunen er i dag, 13. september klokka 10, forteller Åsgård.

Åsgård sier at det er 29 forskjellige steder i kommunen det er mulig å forhåndsstemme.

I dag, på valgdagen er det 103 valglokaler. Man kan forhåndsstemme der man vil, og på valgdagen kan man stemme på det valglokalet man ønsker, så lenge det er i kommunen du er folkeregistrert bosatt i. 

– Ett av tiltakene for at alle skal få avgitt sin stemme er at alle valglokalene har ramper og doble dører tilpasset rullestolbrukere, forteller Åsgård. 

Videre forteller hun at det er slik at du kan stemme utenfor lokalet hvis du av ulike årsaker ikke vil gå inn. Da kan man kontakte en valgmedarbeider og så vil de komme ut for å ta imot stemmen din der.

Emneord: 
Tags: