SVs valgbod på Karl Johan foran Stortinget en av de siste dagene under årets valgkamp. Foto: Kahni Ismail

Slik blir formueskatten med SV i regjering

Mens milliardærene har stått i kø for å tale formuesskatten i mot, går SV til valg på å øke den. Blant annet ønsker partiet å omfordele pengene til velferdstilbud og det grønne skiftet.
Mandag, 13 september, 2021 - 17:23

Formuesskatt har vært en omdiskutert sak under årets valgkamp der rødgrønn flanke har tatt til orde for å øke formuesskatten. Særlig fikk saken oppmerksomhet etter at laksemilliardær Gustav Witzøe uttalte til VG at det kan bli aktuelt for familien å melde flytting til utlandet dersom skatten økes. SV går til valg på å øke formuesskatten.


Solveig Skaugvoll Foss (SV), førstekandidat i Vest-Agder valkrins. Foto: Kristian Myhre 

– Vi har lyst til å øke formuesskatten fordi forskjellene i Norge har økt betydelig de siste årene. Når vi ser at det settes rekord i antall nye milliardærer samtidig som det settes rekord for antall fattige barn, så ser vi at vi trenger et omfordelende skattesystem, sier Solveig Skaugvoll Foss som er førstekandidat for SV i Vest Agder.

Skaugvoll Foss vikarierte i 2019 for Kari Elisabeth Kaski, som er førstekandidat for SV i Oslo. Hun vikarierte i finanskomiteen på Stortinget som finanspolitisk talsperson og i arbeidet med SVs alternative statsbudsjett.

Vil fjerne rabatt på aksjer

Et av valgløftene til SV knyttet til formuesskatt er at partiet ønsker å fjerne rabatten på aksjer. I dag kan man få en rabatt på 45 prosent på aksjer. SV anser aksjer som “kapital som står stille” og mener at det ikke skal lønne seg å sitte på slik kapital.

– Det er dette Høyre har valgt å kalle arbeidende kapital. Vi mener jo at det reelt sett ikke er noe som heter arbeidende kapital. Det skal lønne seg å jobbe og ikke lønne seg å sitte stille og arve. Vi ønsker heller å øke skatten på den kapitalen som står stille, noe som er målrettet mot de aller rikeste, sier Skaugvoll Foss.

–  Pandemien har vært et forstørrelsesglass

I valgkampen har SV særlig satt fokus på at ulikhetene i Norge har økt. På spørsmål om pandemien har påvirket forskjellene i Norge svarer Skaugvoll Foss at pandemien har satt ekstra søkelys på ulikhetene vi har i Norge. Dersom partiet kommer til makten vil de bruke flere virkemidler for å redusere forskjellene. Skaugvoll Foss sier blant annet at forskjellene er med på å svekke tilliten mellom folk.

– Pandemien har vært et slags forstørrelsesglass på ulikhetene vi har i Norge. For ulikhetene har vært der, men de er blitt mer tydelige og synlige under pandemien, påpeker Skaugvoll Foss. 

Det grønne skiftet

Et viktig spørsmål når SV ønsker å sette opp formuesskatten, er hva pengene skal gå til. Høyresidens argument for lavere formuesskatt er at de ønsker at skattepolitikken skal stimulere til investering, privat innsats og privat eierskap. SV på sin side ønsker å sette opp formuesskatten og omfordele pengene til blant annet SFO og ikke minst det grønne skiftet. 

– Vi vil bygge ut vår felles velferd ytterligere og vi ønsker å gjøre SFO gratis, og vi er også nødt til å kickstarte det grønne skifte. Vi ønsker å føre en offensiv og grønn politikk med de rette insentivene som bidrar til skiftet, understreker Skaugvoll Foss.

De rødgrønne har ledet målingene gjennom hele valgkampen. I hviken grad SV får påvirke skattepolitikken i Norge de neste fire årene, vil vise seg på mandag.

Emneord: