KrF tror ikke folket oppfatter partiet som lite dyrevennlig. Foto: Ida Nedal Kværnstuen

Frykter ikke at manglende dyrevernspolitikk blir avgjørende

KrF tror ikke mangelen på konkret dyrevernspolitikk i partiprogrammet vil føre til færre stemmer ved valget. Dyrevernorganisasjonen NOAH mener partiet ikke kan gjemme seg bak forvalterbegrepet.
Mandag, 13 september, 2021 - 15:50

KrF er ikke bekymret for at mangelen på konkret dyrevernspolitikk vil påvirke valgresultatet førstkommende mandag.

Dyrevernorganisasjonen NOAH ga i sommer kun 2 av 10 poeng til KrF da organisasjonen rangerte de politiske partiene etter hvorvidt de prioriterer dyrevern i eget program. Poengene er basert på årets partiprogram, men også tidligere praktisk politikk. Vestre og MDG er partiene som troner øverst med 9 av 10 poeng.

Ikke urolig

Jan-Erik Fjukstad Hansen, fylkesleder i KrF Oslo, er ikke urolig for at mangelen på konkret dyrevernspolitikk i partiets program skal føre til færre stemmer ved årets Stortingsvalg.

–  Jeg tror de fleste får med seg at KrF står for en holdning til livet og naturen som noe vi mennesker har ansvar for, sier han.

Han anerkjenner at det ikke står mye om dyrevern fra dyrenes side i KrFs partiprogram, men er ikke enig i at dyrevern ikke er prioritert. Hansen understreker at KrF har en annerledes innretning på temaet enn de partiene som fører konkret dyrevernspolitikk. Ifølge han selv, er KrFs partiprogram trolig skrevet med den vinklingen om at mennesker selv skal ta stilling til dyrevern basert på grunntanken om forvalteransvaret.

– Du nevner dette forvalteransvaret som KrF er opptatt av. Hvor lett er det for velgerne å konkludere med at forvalteransvaret også omfatter KrFs dyrevernspolitikk?  

– Vi skal levere jorda fra oss slik som den var og helst bedre. Det tror jeg folk får med seg, forteller han.

Kritiserer forvalterbegrepet

Lederen i NOAH, Siri Martinsen, mener KrF må konkretisere seg dersom de vil bli sett på som dyrevennlige. Hun er ikke enig i at grunntanken om forvalteransvaret er nok til at årets velgere lett oppfatter KrF som et dyrevennlig parti.


Siri Martinsen, leder i dyrevernorganisasjonen NOAH. Foto: Bente Isefjær / NOAH

– KrF kan ikke lene seg på å si at vi har et forvalteransvar, når det kan tolkes på alle mulige måter, sier hun.

Martinsen legger særlig vekt på utsagn fra partileder Kjell Ingolf Ropstad som i 2019 uttalte seg om miljøbevegelsen. Under NRKs Politisk kvarter hevdet han at:

«Miljøbevegelsen har et menneskesyn som ikke skiller mennesker fra dyr og at de avviser menneskets egenverdi».

NOAH-lederens oppfatning av utsagnet er at partilederen mener at dyrs rettigheter er problematiske for menneskeverdet.

– KrF kan ikke lene seg på å si at vi har et forvalteransvar, når det kan tolkes på alle mulige måter.

Siri Martinsen, NOAH

 

 

 

Støtte gjennom frivillige organisasjoner

KrF kan fortelle at de tror at gode gjerninger for dyrene skjer like mye gjennom frivillig arbeid og mer private sammenhenger. Fylkesleder Hansen sier at KrF er opptatt av å støtte frivillige organisasjoner, også dyrevernorganisasjoner. Han trekker frem hvordan barn og unge i speideren lærer å ta være på naturen.

– Det er en kjempeviktig påvirkning. Mye påvirkning må gå den veien, ikke bare gjennom lover og regler.

– Man må være konkret

Til tross for at NOAH har rangert KrF som et lite dyrevennlig parti, er ikke lederen for organisasjonen i tvil om at det finnes mennesker i KrF som vil det beste for dyrene.

Martinsen mener at det garantert er medlemmer i KrF som tolker forvalteransvaret som at vi drastisk må forbedre måten vi behandler dyr på.

– Det er derfor det er viktig med konkret politikk og å si hva man legger i begrepene. Hva vil man egentlig? Man må være konkret, avslutter hun.


Løven ligger stødig foran Stortinget, men KrF tror mye av arbeidet for dyrs rettigheter bør gjøres gjennom frivillig organisasjonsarbeid. ​ Foto: Ida Nedal Kværnstuen