Torbjørn Røe Isaksen snakker med pressen rett etter de første prognosene er kommet. Foto: Thomas Fure

– Gud velsigne Støre om det blir en blodrød regjering

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mener det er viktig å huske på at valget ikke er over før alle stemmene er talt.
Mandag, 13 september, 2021 - 23:11

– Hva er dine tanker om den første prognosen som kom klokka 21?

– Vi hadde selvfølgelig håpet på et bedre resultat. Vi er likevel det klart nest største partiet i Norge, og den sterke kraften på borgerlig side, så det er vi fornøyd med. 

– De prognosene som kom nå viser en såkalt blodrød regjering, med Rødt over sperregrensen. Hva er din umiddelbare tanke om dette?

– Min umiddelbare tanke er at dersom det skulle bli slik, Gud velsigne Jonas Gahr Støre. Det kan bli svært krevende. Likevel viser oppdateringene som kommer underveis at det nok blir en regjering bestående av de tre gamle rødgrønne partiene - Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Det er stor forskjell på de to konstilasjonene. 

– Er du fornøyd med årets valgkamp?


Torbjørn Røe Isaksen er fornøyd med årets valgkamp, til tross for noe nedslående første prognoser. Thomas Fure

- Jeg er egentlig det ja. Jeg har tidligere vært med på skikkelig møkka valgkamper, der alt har gått trått og folk virkelig ikke har likt oss. I denne valgkampen har jeg ikke opplevd det. Det har vært god stemning og jeg har fått gode tilbakemeldninger fra folk som har drevet med valgkampen. 

– Tror du at koronapandemien har vært med å påvirke årets valg i stor grad?

– Det er litt vanskelig å si, det kan godt hende. Jeg tror likevel ikke at det har gjort det på en direkte måte. Koronapandemien slo jo økonomisk ut ulikt for folk, noe som ytre venstre kunne bruke i sin valgkamp om ulikhetspolitikk. Dermed kan det hende at det har påvirket på den måten. Det har også påvirket oss på én viktig måte - vi har ikke kunnet drive med en type valgkamp vi tidligere har gjort, nemlig ved å banke på dører under valgkampsperioden. 

– Har du fortsatt troen på at dette kan gå veien?

– Det er aldri over før det er over. Ved sist valg jublet jeg ikke før kl 23.30, selvom alle hadde jublet i noen timer allerede. Det er likevel klart at det ser ut som det blir regjeringsskifte etter første prognose, men vi må bare følge med og se hva som skjer. 

Ungdomspartiet er tilfreds 

Ola Svenneby, leder i Unge Høyre er også fornøyd med årets valgkamp. 


Unge Høyre-lederen er fornøyd med årets valgkamp for unge velger. Foto: Rebekka Litland

– Jeg er fornøyd med årets valgkamp, og synes vi har gjort en bra innsats gjennom hele valgkampen. Nå gjenstår det bare å se hva velgerne synes. 

– Er dere fornøyd med valgkampen rettet mot Unge velgere? 

– Det er Unge Høyre sitt ansvar å rette valgkampen mot unge velgere, noe jeg synes vi har klart. Flere av de viktige temaene for unge er blitt tatt opp på debatter og intervjuer, og partiprogrammet har hatt fokus på dette også. Det er klart det er lettere å drive valgkamp dersom man sitter i opposisjon, fordi man kan kritisere den sittende regjeringen. Det er dermed krevende å drive valgkamp når man er del av den sittende regjeringen.