Stille før stormen: KrFs valgbod på Karl Johan Foto: Kevin Nguyen

KrF sterkt uenige med hjelpeorganisasjoner om rusreformen

Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon sier ja til rusreform - KrF står fast i sitt standpunkt om at narkotika ikke skal avkriminaliseres.
Mandag, 13 september, 2021 - 18:23

I februar 2021 la regjeringen fram et forslag om rusreform - noe som innebar blant annet at oppbevaring og bruk av mindre narkotiske stoffer, ikke lenger skal være straffbart.

KrF, som er i den sittende regjering, stemte ja til rusreform, men har uttalt seg offentlig om at de er uenig i forslaget som regjeringen har lagt fram.

– Jeg vil si i bunn og grunn at vi er uenig i den reformen og det er flere grunner til det. Blant annet det at de mengdene narkotika som det var lov å ha med seg var såpass store mengder at det kunne de bare bruke til å selge, og det er vi veldig imot, sier Ranveig, representant ved KrF sin valgbod på Karl Johan.

Like verdier, men delte meninger

Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen skriver på hver sine nettsider at de bygger på kristne verdier, som også KrF bygger mye av politikken sin på. Likevel har KrF andre tanker om hvordan folk med rusproblemer skal bli møtt.

KrFs fylkesleder i Oslo, Jan-Erik Fjukstad Hansen har dette å si:

– De organisasjonene jobber jo med mennesker som trenger bistand og som er veldig hardt rammet i rus. KrF deler den bekymringen for alle de menneskene som lider med rus, men spørsmålet for oss har egentlig vært: «Hva med alle de andre også?». Det er der vi skiller lag med de organisasjonene fordi vi mener at ideelt sett, så bør vi finne en løsning som treffer den gruppa som er hardt belasta rusmisbrukere, men ikke en generell lovendring som vil treffe like mye en 16-åring. Vi tror at vi må finne et annet virkemiddel, sier han.

– Er KrF helt imot avkriminalisering av mindre brukerdoser?

– En generell avkriminalisering er KrF i bunn imot.

– Uansett mengde på brukerdose?

– Ja, fordi man kan ikke sette noen forskjell der. Det blir så mange glidende overganger så jeg tror du må bestemme deg, sier han.


KrFs valgbod: Fylkesleder Jan-Erik Fjukstad Hansen snakker med forbigående. Foto: Kevin Nguyen

Må møtes med hjelp

Frelsesarmeen har i lang tid vært en sentral organisasjon når det kommer til å gi rusavhengige den hjelpen de trenger. Hos Frelsesarmeen får man tilbud om blant annet rene klær, en varm dusj, mat og omsorg. Frelsesarmeen har sagt seg enig i regjeringens forslag om rusreform, og gjør seg tydelig på at mennesker som bruker ulovlige rusmidler skal bli møtt med helsehjelp, og ikke straff.

– Vi støtter hovedintensjonen når det gjelder avkriminalisering av egne brukerdoser nettopp fordi vi ser at for mange av våre brukere og deltakere, så har straff ikke en god langsiktig virkning. Spesielt ser vi at stigma ved å ha rusproblemer er til hinder for å oppsøke og motta hjelp. I vårt høringssvar så påpeker vi også at vi er bekymret for ungdommen og deres forståelse av «avkriminaliseringen» og signaleffekten. Vi er derfor tydelige på at det må bedre tiltak til på forebyggingsfronten, men at straff ikke nødvendigvis er den beste løsningen på dette, skriver virksomhetsleder Wenche Walderhaug Midjord i Frelsesarmeen på mail.

Generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal, sier dette i en pressemelding på NTB:

«Det aller viktigste er at Stortinget nå vedtar en rusreform som viser at vi anerkjenner at rusavhengighet først og fremst er en helseutfordring som ikke skal møtes med straff.»

Unge rusmisbrukere

VG skrev en artikkel i 2020 om at det aldri har vært like mange rusmisbrukere under 25 som det er nå. Det er ikke noe tvil om at det er en stigma rundt rusavhengighet, og spesielt for unge mennesker så kan dette være et veldig sårt tema å snakke om.

Venstre er et parti som prøver veldig hardt å fremme forslaget om rusreformen som regjeringen har lagt fram.

– Man har sett eksempler på at venner ikke tør å ringe til helsehjelp fordi man er redd for å få en straffereaksjon. Så man risikerer at flere liv går tapt og at rusavhengige lever et liv som er veldig uverdig og ikke får den hjelpen de skulle hatt, sier Simon Seland fra Unge Venstre.