Linda Marie (51) er en av mange som ønsker seg en mer liberal ruspolitikk. Foto: Carl Anders Brynildsen Sørheim
Senterpartiet

Skuffet over rødgrønn ruspolitikk

Senterpartiet sto i bresjen for å stoppe rusreformen. Linda Marie (51) håper at narkomane ikke faller i glemmeboken til de rødgrønne.
Torsdag, 17 februar, 2022 - 17:16

– Det å tilby hjelp istedet for å straffeforfølge, det kan være utrolig verdifullt for familien, de pårørende, og den det gjelder. 

Det sier Linda Marie. Hun er 51 år, og har vært av og på rusmisbruker siden hun var 16. Linda marie var glad for at det endelig skulle komme en rusreform, men en konstillasjon av Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Frp stemte ned regjeringens lovforslag. Når valget nærmer seg er Linda Maries håp at ruspolitikken ikke blir strengere de neste fire årene.

– Det var veldig skuffende at forslaget ikke gikk gjennom på stortinget. Vi må klare å se menneskene bak rusen. Dette er mennesker som er syke, ikke kriminelle, sier Linda Marie.

Hun legger til at helse og rehabilitiering bør være førsteprioritet for narkomane.

– Når man er narkoman har man mange bekymringer: Renslighet, penger, et sted å sove, infeksjoner og andre alvorlige helseproblemer. Da hjelper det ikke at man i tillegg må bekymre seg for at man begår en kriminell handling. 

Den vanskelige rusreformen

 


Bjørg Sandkjær satt i årets programkomité, og var med på å utforme Senterpartiets narkotikapolitikk. Foto: Fredrik Fjellvang

 

Bjørg Sandkjær satt selv i programkomiten når Senterpartiet skulle vurdere rusreformen i sitt valgkampprogram. Hun er Senterpartiets eneste bystyrerepresentant, samt leder for Oslo Senterparti og andrekandidat på stortingslista. Senterpartiet er tydelig mot rusreformen, men Sandkjær har et litt annet syn enn sine partifeller.

– Jeg var nok veldig alene om det, men den gang stemte jeg altså for å ha med rusreformen i Senterpartiets valgprogram. 

Selv om senterpartiets ruspolitikk ble annerledes enn det hun ønsket seg er hun sikker på at alle i senterpartiet ønsker at helse prioriteres over straff. 

– I Senterpariet ønsker vi selvfølgelig først og fremst å hjelpe de rusavhengige.

Hun legger til at senterpartiet har tatt initiativ til å forbedre situasjonen for rusmisbrukere i hovedstaden. Blant annet var Senterpartiet glade for å støtte Rødts forslag om for å fjerne doble bøter i såkalte utsatte områder, som i realiteten innebar brugata og storgata.

– Jeg tror nok at det er en veldig stor bevissthet, også i Senterpartiet, om at det er mange som bruker rus som selvmedisinering.

Sandkjær forklarer videre hva hun tror ligger bak at Senterpartiet stemte mot rusreformen.

– I Senterpartiet er vi veldig opptatt av at ungdom ikke skal begynne med rusmidler. Mange i senterpartiet mener nok at straff virker avskrekkende på ungdommen, sier hun.

Sandkjær mener at argumentet om at straff er en avskrekkende faktor støttes i at det er færre ungdom i Norge som prøver cannabis, sammenlignet med land med mer liberal narkotikalovgivning. Hun sier Senterpartiet mener et trygt og godt politi med lokal forankring, som kjenner situasjonen og miljøet i sitt område, er en del av løsningen for å hindre at utsatte personer blir rusavhengige. 

– I tillegg tror senterpartiet på forebygging gjennom innkludering. For eksempel er det viktig at unge som dropper ut av skolen ska få tilbud om et praktisk alternativ, altså en jobb, legger hun til.

Noe av den viktigste i kritikken mot rusreformen, og her presiserer Sandkjær at hun er mer enig med partiet, er at det ikke fulgte nok penger og midler med lovforslaget.

– Både sykepleierforbundet og helsesykepleierne har advart mot at det ikke ligger nok penger og midler til kommunene i reformen.

Sv, MDG og Rødt har valgt å støtte Høyre og Venstres rusreform. Men om denne ytre-venstre trioen kan berge en blåblå rusreform har ikke har skapt noe uro i Senterpartiet, sier Sandkjær, og legger til med et  smil:

– Så vidt meg bekjent, da.

Fra Barcode til Sprøyterommet. 

Ina Roll Spinnangr er talsperson i Foreningen tryggere ruspolitikk. Hun stiller seg bak regjeringens rusreform, men har liten tro på at den blir noe av med en eventuell rødgrønn regjering.

– Blir det rusreform etter et regjeringsskifte er det mer på tross av enn på grunn av dette.

Hun sier deres eneste håp er at SV, som er det største av pro-rusreform partiene på venstresiden, vil holde rusreformen utenfor regjeringsforhandlingene. At rusreformen får høysete hos de partiene som ønsker en mer liberal narkotikalovgivning  er viktig for Spinnangr. Hun mener dagens ruspolitikk ikke setter helse og sikkerhet over straff.

– Det er til en viss grad riktig at politiet viser skjønn overfor de tyngste narkomane, som bor på gata og helt tydelig har store helseproblemer. Problemet er at dette bare er toppen av isberget av de som er avhengige av heroin og andre tungt narkotiske stoffer.

Hun presiserer at det også er mange tilsynelatende funksjonelle rusavhengige. Disse kan ha høy inntekt og utdannelse, men allikevel sitte fast i en nedatgående spiral av tunge rusmidler. 

– For mange av disse er stigmaet rundt rusavhengighet og frykten for straffeforfølgelse fortsatt en veldig viktig grunn til at de ikke oppsøker hjelp.

Senterpartiets kritikk av at regjeringas rusreform ikke hadde nok penger og støttemidler bak seg slår Spinnangr kontant ned.

– Dette med at det ikke følger med penger med rusreformen, det er bare tull.

Hun sier regjeringen varslet om at det ville komme penger til kommunene når lovforslaget ble fremmet. Og senterpartiets mantra om at rusreformen er “en gavepakke til gjengene”, gjør ikke Spinnangr mindre oppgitt:

– Dette er billig retorikk. Rett og Slett. Vi må klare å se de bakenforliggende sosioøkonomiske årsakene til at unge blir tatt opp i gjengmiljøer.

Spinnanger mener at rusreformen ikke ville gjort det lettere og mer lønnsomt for såkalte bakmenn.

– Omsetning av narkotika vil fortsatt være ulovlig. Vold vil fortsatt være ulovlig. Gjengkriminalitet vil fortsatt være ulovlig.

Rekordår for overdosedødsfall

Linda Marie skulle ønske seg at narkotikapolitikk kom høyere på dagsorden under valgkampen

– For narkomane er det noen ting som har blitt bedre med årene. Det er flere og bedre hjelpetiltak, og folk har litt mer respekt for narkomane i dag. Samtidig er det noe med samfunnet vi lever i som gjør det tøft for de som faller utenfor, sier hun. 

Hun legger til at hun savner et sted å være for rusmisbrukere, særlig de unge, og peker på at det siste året var et rekordår for overdosedødsfall.

– At sprøyterommene og andre hjelpetiltak ble stengt under koronaen, det var et dårlig valg.

Emneord: 
Tags: