Maria Elise Møgster opplever forventninger til hvilke partier unge velgere skal stemme på. Selv føler Maria at hun går mot strømmen. Foto: Rebekka Johannessen Litland

Unge høyrevelgere føler seg stigmatisert

Det er et stort mangfold av politiske ståsted blant unge velgere i dag. Likevel oppleves det vanskelig for mange å snakke høyt om sin politiske mening.
Mandag, 13 september, 2021 - 15:32

Maria Elise Møgster (21) stemmer Høyre ved sitt første Stortingsvalg. Blant unge velgere opplever hun at det er blitt skambelagt å stemme på et parti på høyresiden.

– Det florerer med politisk debatt i sosiale medier om dagen, og det kan oppleves som om man kaster bort stemmen sin dersom man ikke stemmer Rødt eller Sosialistisk Venstreparti, forteller hun.

Ukomfortable høyrevelgere

Basert på en undersøkelse med 70 deltakere, sier over 80 prosent av unge som stemmer et parti på venstresiden, at de er komfortable med å dele valget sitt med jevnaldrende.

Av unge voksne som stemmer et på et parti på høyresiden, er kun 55 prosent av velgere i aldersgruppen 18-25 komfortable med å dele standpunktet sitt.


Maria velger parti ut fra hennes hjertesaker. Foto: Rebekka Johannessen Litland 

 

Stort mangfold blant unge

Valgforsker Johannes Bergh synes det er trist å høre at unge høyrevelgere er ukomfortable med å snakke høyt om hvilket parti de stemmer på.

– Unge velgere er like mangfoldige som andre, og de bør få lov til å stå for det de mener, synes Bergh.

Bergh peker også på resultatet av skolevalget hvor Arbeiderpartiet fikk en oppslutning på 23,3 prosent, Frp på 13,9 prosent og Høyre på 13,5 prosent.

– På skolevalget var det stor variasjon. Men det er forskjell fra skole til skole, man ser at ulike sosiale miljøer ofte stemmer likt, sier valgforskeren.

Karoline Bjørklund, politisk rådgiver i Høyre, mener også at det ikke skal være vanskelig å dele sitt politiske ståsted når man stemmer et parti på høyresiden.

– Unge velgere er like mangfoldige som andre. Og de bør få lov til å stå for det de mener.

Johannes Bergh

– Det er synd at det fortsatt er slik, ingen bør stigmatiseres på bakgrunn av hva man stemmer, sier Bjørklund.


Skolevalget viste at mange ungdommer er tilhengere av politikken til Arbeiderpartiet. Foto: Arbeiderpartiet. (CC BY-ND 2.0) Foto: Arbeiderpartiet. (CC BY-ND 2.0)

Møgster er glad for å kunne være med på å påvirke politikken som skal prege landet de neste fire årene, men hun synes det er vanskelig å navigere blant partiene.

– Politikk kan være litt overveldende. For meg er det viktigst med hjertesakene mine, men også hvilke saker jeg ikke ønsker å støtte, sier Møgster.


Maria synes det er vanskelig å navigere i all informasjonen fra de politiske partiene. Foto: Rebekka Johannessen Litland

 

Høyresiden mister medlemmer

Flere partier på venstresiden flyr oppover meningsmålingene hos unge velgere før årets stortingsvalg. Rødt og MDG ser ut til å få et rekordhøyt antall velgere.

NRK viser til statistikk over antall medlemmer i norske ungdomspartier i 2010 og 2020. Det viser stor nedgang av medlemmer i borgerlige partier og en økning blant partiene på venstresiden.

Her er ikke tall fra AUF, Arbeiderpartiets ungdomsparti, tatt med fordi de mangler statistikk på tellende medlemmer, altså medlemmer som betaler 50 kroner eller mer i kontingent hvert år.


Illustrasjon: Rebekka Johannessen Litland

Tallene viser sammenlagt en økning på over 25 prosent av medlemmer i ungdomspartiene til Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de grønne og Senterpartiet det siste tiåret.

Samtidig er det nesten en nedgang på 30 prosent i ungdomspartiene hos Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet.


Illustrasjon: Rebekka Johannessen Litland

 

Emneord: