Trygve Slagsvold Vedum Foto: Ragne Borge Lysaker (CC BY-ND 2.0)

Vedum avviser ikke utvidelse av abortlov

Senterpartiets leder avviser ikke lenger en utvidelse av grensen for selvbestemt abort fra 12 til 18 uker.
Mandag, 13 september, 2021 - 18:44

Partileder Vedum avviser ikke muligheten for å utvide grensen fra 12 til 18 uker i en regjering han vil sitte i. Dette ga han uttrykk for under partilederdebatten 8. september i år, skriver NRK.

– Dette tror jeg ikke kommer til å påvirke velgerne, sier Margaret Eide Hillestad, leder i Senterkvinnenes fylkeslag i Oslo, til Journalen.

Tidligere har Vedum vært klar på at Senterpartiet ønsker at grensen på 12 uker skal bestå, og at det er viktig for dem. Dette sier han til Dagen oktober 2020

– Det er nok like mange meninger om hvorfor vi har valgt å beholde 12 ukers grensen som det er medlemmer av partiet, sier Hillestad. 

I samme intervju forteller lederen for Senterkvinnene i Oslos fylkeslag, at Sp er i hovedsak enige om at det er dagens abortlov som gjelder, men at prinsippet i saken nå omhandler at kvinner skal ha det siste ordet samtidig som de skal slippe å ta denne avgjørelsen alene. 

– Det er også viktig å ikke slippe debatten helt løs i og med at vi ikke vet hvor den vil havne, sier Hillestad. 

Senterpartiet ønsker å beholde dagens abortlov for at den ikke skal ende i et sterkt konservativt hjørne der valget for kvinner faller bort, sier hun. Hun sammenlikner med land i Europa som har gått i en svært konservativ retning, der de har kuttet tilbake på kvinnens rett til å ta abort. 

– Samtidig er det viktig at samfunnet gjør det lukrativt å få barn, sier Hillestad. 


Margaret Eide Hillestad, leder i Senterkvinnenes fylkeslag i Oslo (Foto: Selma J. Skjømming) Foto: Selma J. Skjømming

Vidt forskjellig syn i partiene

Senterpartiet ønsker å samarbeide med Arbeiderpartiet. Likevel er et samarbeid med SV ikke utenkelig dersom Ap skulle vinne valget.  

– I abortspørsmål er vi kanskje litt mer konservative og vi er også mer i retning av respekten for det ufødte liv i forhold til SV, sier Hillestad. 

En mer konservativ abortpolitikk er ikke å unngå i Sp, og partiet har ved flere muligheter gitt uttrykk for at dette ikke er en sak som de ønsker bruke mye tid på.

Både Ap og Sv har en mer frigjørende politikk om abort og har et annet fokus på kvinnen. Ap ønsker å utvide selvbestemt abort og fjerne abortnemndene inntil uke 18. 

Tidligere feministisk leder i SU og nå medlem av kvinnepolitisk utvalg i SV, Maria Bonita Igland sier at SV ikke har satt en dato, men at de ønsker å fjerne nemndene. Det SV har sagt er at vi ønsker å sette den grensen til levedyktighet, som vanligvis er i uke 22.  

– Nå må vi ta abortdebatten og abortsaken inn i det 21-århundre og faktisk diskutere om vi skal ha tillit til at kvinner skal ta det valget selv, og det mener vi i Sv at kvinnen kan. Det eneste det handler om er jo kvinnens kropp og liv, sier Igland. 


Maria Bonita Igland, medlem av kvinnepolitisk utvalg i SV og tidligere femministisk leder i SU. Foto: Selma J. Skjømming

Nemndenes reelle funksjon

– Vi i Senterpartiet og Senterkvinnene mener dette er det beste vi får til, sier Hillestad.

Igland mener nemndene utgjør en belastning for kvinner. 

– Da Anne Enger var partileder fikk man landet på at kvinnen skulle få bestemme under forutsetning at det ble opprettet nemnder. For mange oppleves det å møte i en nemnd for å få innvilget abort som enda en belastende hendelse i en allerede vanskelig situasjon. Da mener vi at vi må ha tillit til at kvinnen kan ta dette valget selv, sier Igland.

De fleste som ønsker abort i Norge i dag etter uke 12 får det innvilget ved å gå til en abortnemnd, og hvorvidt partiene mener de er nødvendig eller ikke er forskjellig. Likevel ønsker partiene det som er best for kvinnen selv om de har forskjellige meninger om hvordan det skal gjennomføres.

Emneord: 
Tags: