Venstres har lenge vist lojalitet til høyresiden, og det ser ikke ut til å endre seg med det første. Foto: Eirik Gogstad

Holder seg til høyresiden

Deler av Venstres politikk virker mer rødgrønn enn blå, mener noen. Likevel ser det ikke ut som at et lojalitetsskifte vil skje med det første.
Mandag, 13 september, 2021 - 17:54

Venstre er ikke ukjent med å ligge nær sperregrensen. Med utslippsreduksjon og frihet i skolen som fanesaker, går de nok en gang til valg med en borgerlig regjering i ryggen. Selv om flere av partiets kjernesaker går innunder en rødgrønn politikk, er det noen grunnleggende verdier som skiller Venstre fra venstresiden, mener Solveig Schytz (V).

Varierende interesser


Solveig Schytz, Stortingsrepresentant for Venstre. Foto: Venstre (CC BY-SA 2.0 Flickr)

I Aftenpostens oversikt er Venstre i betydelig grad uenig med Høyre i 47 av 152 saker. Venstre har lenge kalt seg et miljøparti og går fremdeles til valg på det. I en tid der spørsmålet om oljeleting er i fokus, har partiet mottatt kritikk for at de inngår samarbeid med partier som vil videreføre dagens oljepolitikk. Solveig Schytz, sentralstyremedlem i Venstre, er likevel tydelig på at et borgerlig samarbeid er mest taktisk for Venstre slik det politiske landskapet ser ut akkurat nå.

– Vi har ingen planer om noe annet enn dagens regjering. De andre partiene ser ut til å gå til valg på å kaste oss ut av regjering, sier Schytz.

Ingen samarbeidsvilje

Næringspolitikken er et annet sentralt tema som skiller partiene fra hverandre. Schytz hevder at den nåværende regjeringens næringspolitikk er nødvendig for å løfte Norge ut av pandemien. Hun er heller ikke enig i at de rødgrønnes politikk ligger nærmere deres egen når det gjelder innvandring, likestilling, frihet for LHBTQ-personer og klimapolitikk.

Fra den rødgrønne siden er det heller ingen samarbeidsvilje, mener hun.

Arbeiderparti-politiker Åsmund Aukrust ser på Venstres tidligere samarbeid med Frp og KrF som en tydelig motsetning i partienes verdier

– Det har blant annet resultert i innskrenkinger i abortlovgivningen, milliarder i skattekutt til landets rikeste og en klimapolitikk som ikke er i nærheten av å nå våre ambisjoner i utslippskutt. Vi vil gå i en annen retning, forteller han.

Vil ikke lukke noen dører

Sondre Hansmark er leder av Unge Venstre, og sier at det er deler av venstresidens politikk de kan være enige i. Men fellesinteressene med høyresiden veier tyngre, og det er i en slik regjering de ser best gjennomslagskraft sakene de fronter under årets valg. Hva fremtiden vil bringe, er det foreløpig ingen som kan si.

– Dette valget er det helt åpenbart at vi får mest gjennomslag for rusreform, utslippskutt og frihet i skolen med dagens regjering. Men jeg vil ikke lukke noen dører for generasjoner framover, sier han.

Emneord: 
Tags: