Foss videregående skole er en av et tjuetalls osloskoler som setter opp revy i år. Foto: Amanda Vennemo

– En berikelse for skolemiljøet

Revy har blitt en viktig tradisjon på de videregående skolene i Oslo. På Foss vgs. i Oslo er jobben med å lage den beste revyen godt i gang.
Onsdag, 1 desember, 2021 - 10:30

I fjor ble skolerevyene avlyst, en etter en. Grunnleggeren av revykavalkaden, André Jåtog, mener samholdet det å sette opp en revy gir, har mye å si for elevene sin mentale helse. 

– I større og større grad har jeg skjønt at jeg er med på å bidra til å skape god mental helse på videregående skoler i Oslo, forteller han i intervjuet med journalen. 

Instruktør på Fossrevyen 2022, Helle Ryg Eia, ser også at revytiden har positiv påvirkning på elevene. Nå skal hun, sammen med de andre instruktørene og skuespillerne, forsøke å lage den beste revyen. Målet er å få spille på Nationaltheateret.  

Emneord: