Ruter vurderer å øke antall billettkontroller, da de har sett en økning i personer som ikke kjøper billett. Foto: April Lin Flage

Færre reiser med gyldig billett etter pandemien: - Det er for dyrt

Ifølge Øystein Dahl Johansen, kommunikasjonsrådgiver i Ruter, har de sterke indikasjoner på at andelen som kjøper billett er mye lavere etter koronapandemien. Kollektivtransportbruker Sarita Mohan tror dyre billettpriser er en av grunnene til lavere betalingsandel.
Tirsdag, 9 november, 2021 - 14:50

 

Ifølge VG ønsker Ruter å øke antall billettkontroller i tiden fremover. Kollektivtransportbruker Sarita Mohan tror en av årsakene til at folk ikke kjøper billett er at billettprisene øker. 

– Det er for dyrt. Jeg synes ikke de burde øke prisene hvert år, for de ønsker jo at folk skal bruke kollektiv transport og ikke kjøre så mye i Oslo. De fjerner parkeringsplasser og øker avgifter, så da burde de ikke heve billettprisene hvert år, sier Mohan.

Før pandemien var det ca. 95 prosent av de som reiste med kollektivt, som reiste med gyldig billett. Ifølge kommunikasjonsrådgiver i Ruter Øystein Dahl Johansen, er det mye som tyder på at dette tallet er langt lavere etter koronapandemien.

– Vi har ikke noen konkrete tall, da dette er relativt nytt, men vi sterke indikasjoner på at det tallet er langt lavere etter pandemien. Nå holder vi på å kartlegge for å finne ut konkret hvor mange som reiser uten gyldig billett, sier Johnsen.

Han mener det er viktig at folk kjøper billett da billettinntektene går tilbake til kollektivtilbudet. 

– Betalingsandelen er kjempeviktig for at vi kan opprettholde det gode kollektivtilbudet som er i regionen her, forteller Johnsen.

Radiosaken under inneholder intervju med Øystein Dahl Johansen, Sarita Mohan og andre kollektivtransportbrukere.