Erle, Iben og Cecilia på vei til Ekeberg skole. Til tross for flere trafikkuhell føler jentene seg trygge på veien. Foto: Ina Tullut

Flere bekymringsmeldinger om skoleveien

Flere foreldre har sendt inn bekymringsmeldinger om skoleveien til barna på Ekeberg skole. Bymiljøetaten sier de mangler ressurser.
Torsdag, 4 november, 2021 - 11:11

Bymiljøetaten har mottatt flere bekymringsmeldinger fra foreldre ved Ekeberg skole, vedrørende trafikksikkerhet langs skoleveien.

Cecilie Skjennald er en av de som har sendt inn bekymringsmelding ved to anledninger. Etter flere trafikkulykker ved skolen, ble foreldre oppfordret til å melde ifra om strekninger på skoleveien som burde sikres bedre.

Skjennald sendte inn bekymringsmelding, vedrørende en strekning på skoleveien uten fortau og mye biltrafikk.

– På vinteren når det blir brøytekanter er det nesten helt umulig å passere i dette partiet, og spesielt for oss som går med barnevogn, sier Skjennald.


Veien til venstre er blokkert av brøytekanter på vinteren. Dette gjør at barna må bevege seg på utkanten av de parkerte bilene. Fra veien til høyre kommer biler i stor fart rundt svingen, hvor barna går til skolen. Foto: Ina Tullut

Trygg skolevei

Journalen fikk bli med jentene Iben, Celina og Erle i deres følgegruppe til skolen. På spørsmål om de føler seg trygge på skoleveien er jentene helt klare.

– Vi syns skoleveien vår er fin og trygg. I tillegg bruker vi kort tid til skolen, så det er deilig, sier jentene.


Etter at flere strakstiltak har blitt iverksatt føler flere barn seg trygge langs veiene. Til tross for dette etterlyser flere foreldre bedre sikring på deler av strekningene. Foto: Ina Tullut 

Ikke nok ressurser

Skjennald peker på at det tidligere har funnet sted uheldige ulykker langs skoleveien. Etter dette iverksatte bydelen flere strakstiltak for å styrke trafikksikkerheten til barna på skolen. 


For å trygge foreldre og elever, står FAU klare for å kontrollere trafikken i morgenrushet. Foto: Ina Tullut

Bymiljøetaten har varslet de ikke har kapasitet til å rette på veipartiet Cecilie meldte ifra om. Til tross for dette påpeker de at de setter pris på innspill og tar de til etterretning.

–Jeg forstår at de får mange henvendelser og at de må gjøre tøffe prioriteringer, sier Skjennald.

Til tross for dette er Skjennald klar på at de gjerne ønsker fortau på veistrekningen, for å ivareta sikkerhet og fremkommelighet.