Flere stortingspolitikere møtte opp da Norsk Friluftsliv ville rette fokuset på friluftslivet i Norge. Foto: Lars Olav Rege

Inviterte politikerne til kaffe og bålkos med to mål for øyet

Tirsdag inviterte fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv stortingspolitikerne til kaffe og bålkos utenfor Stortinget. Bak de uformelle samtalene, lå et ønske som de mener de er avhengige av å få oppfylt.
Onsdag, 24 november, 2021 - 15:39

Norsk Friluftsliv – en paraplyorganisasjon for 18 frivillige friluftsorganisasjoner i Norge – var tirsdag denne uken på plass utenfor Stortinget for å forsøke å påvirke politikerne til å sette av mer penger til dem i neste års statsbudsjett, som vedtas før jul. 

Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, utdypte bakgrunnen for at de inviterte politikerne til bålkaffe og gløgg. 

– Først og fremst har vi invitert dem ut for hyggelige og uformelle samtaler. Men vi håper også at samtalene våre kan føre til at vi får flere midler å rutte med neste år. Det er ikke veldig mye vi ber om, men for oss vil det være helt avgjørende, sier hun, og forklarer: 

– I år får vi 40 millioner kroner i statsstøtte. Dette mener vi er for lite for å kunne opprettholde aktivitetstilbudet til barn og unge. Vi ønsker å komme opp på nivået vi lå på i 2017, på 60 millioner kroner, sier hun. 


Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Bente Lier, var fornøyd med oppmøtet til politikerne. Foto: Lars Olav Rege

Ingen konkrete tall

Èn av stortingspolitikerne som takket ja til invitasjonen og dukket opp på bålkaffe med Norsk Friluftsliv, var Senterpartiet-politiker Åslaug Sem-Jacobsen. På spørsmål om regjeringen kan innfri Norsk Friluftsliv sine forespørsler om mer midler, svarer hun: 

– I det nye budsjettet til regjeringa, har vi sørget for at alle frivillige lag og foreninger skal få full momskompensasjon for kjøp av varer og tjenester. Dette er noe som frivilligheten og disse organisasjonene har ønsket siden 2000-tallet. Så for å svare på spørsmålet ditt, har vi allerede gjort noe, men målet vårt er at vi også skal gjøre enda mer. 

– På hvilken måte skal dere gjøre mer?

– I Hurdalsplattformen har vi trukket fram at vi skal være opptatt av friluftsorganisasjonene, og i Senterpartiet – som jeg er en del av – står det formulert i partiprogrammet vårt at vi vil bygge opp igjen frivilligheten, kulturen og idretten etter pandemien. For å få dette til, må vi gjøre tiltak. 

– Og hvilke tiltak innebærer det?

– Det er fortsatt litt uklart. Heldigvis har mange frivillige organisasjoner selv gjort en strålende jobb med å rekruttere nye medlemmer. Men dersom mange av dem skal kunne fortsette det viktige arbeidet deres, må de nok få mer midler. 

– Men du vil altså ikke si noe konkret om hvor mye dere kan være villig til å gi?

– Nei, for det har vi ikke bestemt. 


Stortingspolitiker i familie- og kulturkomiteen, Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), kunne ikke gi noen konkrete tall på hvor mye de eventuelt vil øke støtten til Norsk Friluftsliv med i 2022. Foto: Lars Olav Rege

Sosiale medier

Et stadig mer digitalisert samfunn, hvor barn og unge i større grad heller sitter inne foran en skjerm i stedet for å dra ut i naturen, er med på å utfordre verdien av friluftslivet. Bente Lier i Norsk Friluftsliv, forteller at dersom organisasjonen hun leder skulle ha fått mer støtte, ville noe av midlene gått til å spille på lag med den teknologiske utviklingen. 

– Vi kan ikke stanse teknologiutvikling. Vi må derfor heller se på hvordan vi kan bruke teknologien best mulig. Et par gode eksempler er «Stolpejakten» og «Pokemon Go», hvor vi har brukt teknologi til å få folk ut i naturen. 

Hun mener dessuten sosiale medier har gjort friluftsliv trendy. 

– Vi ser det særlig på Instagram og andre bildedelingstjenester, hvor det har blitt en trend å dra ut på tur. Det skyldes nok mye influensere som profilerer seg når de er ute i naturen, tror hun. 

Tveegget sverd

Kommunikasjonssjef i Norsk Friluftsliv, Synne Kvam, er enig i kollegaens betraktninger om sosiale medier, men tar likevel noen forbehold: 

– Sosiale medier er som et tveegget sverd. Det kan på den ene siden være en kjempefin plattform for å vise fram ulike steder, og i tillegg være et fint forum for å inspirere folk til å dra på tur – en undersøkelse fra 2020 (gjort av Ipsos på vegne av Norsk Friluftsliv) viser at 50 prosent av norsk ungdom lar seg inspirere av sosiale medier til å dra ut på tur. 

– På den andre siden kan sosiale medier føre til at man får et feil inntrykk av hvordan friluftsliv er, gjennom at det ofte bare legges ut glansbilder. Det kommer for eksempel ikke alltid fram hvor tung turen var, eller hvor ille været var, forklarer hun. 


– Grunnen til at vi arrangerer dette er fordi vi vil sette fokus på at friliftslivet trenger mer midler, og for å minne stortingspolitikere på at friluftsliv kan være en fin pause i en hektisk hverdag, sier Synne Kvam, kommunikasjonssjef i Norsk Friluftsliv. Foto: Lars Olav Rege

Enighet

Generalsekretær Lier sier hun har tro på at Norsk Friluftsliv vil få mer penger neste år. 

– Det virker som at det er stor enighet blant politikerne om at friluftsliv er viktig. Jeg tror det er utilsiktet at støtten vår har blitt mindre de siste årene, og håper at politikerne vil justere opp støtten vår i kommende statsbudsjett.