OsloMet. Foto: June Baltzersen

Hybridundervisning - en saga blott?

OsloMet er i en overgangsfase hvor undervisningen tilpasses et mer åpent samfunn. Studentene oppfordres til møte fysisk på forelesninger, og hybridundervisningen er i ferd med å avvikles.
Onsdag, 10 november, 2021 - 10:12

Den 20. oktober mottok studentene ved journalistikkutdanningen på OsloMet en melding fra en lærer om at det ikke lenger kom til å bli lagt opp til digital undervisning i lærerens fag. Dette på bakgrunn av at ledelsen ved OsloMet tidligere i høst bestemte at studentene ikke lenger hadde krav på hybridundervisning. Håkon Solberg, utdanningsdirektør ved OsloMet, kan forstå at overgangen kommer brått på. 


Utdanningsdirektør Håkon Solberg. Foto: OsloMet 

– Det har blitt en forventning hos studentene om at undervisningen skal være hybrid. Siden pandemien startet har det vært tilrettelagt undervisning for studenter i større grad enn det som er normalen. Når vi nå beveger oss tilbake mot normalen, kan det kanskje virke brutalt for mange studenter som har lagt opp til en hverdag rundt hybrid undervisning. 

Hybridundervisning: Ikke et krav for studentene 

Solberg forteller videre at man i tråd med coronaforskriften tilrettela undervisningen for studenter med covid-relaterte utfordninger, som karantene og sykdom, ganske kraftig da samfunnet var nedstengt. Han presiserer at studenter ikke har hatt et krav om hybridundervisning, men et krav om tilrettelegging av undervisning. Dette kravet er regulert i nasjonale lover, og har alltid vært tilstede. Men, i perioden da samfunnet var sterkt preget av pandemien var OsloMet mer fleksible i nettopp denne tilretteleggingen. Hybridundervisning var et av grepene universitetet tok for å tilrettelegge undervisning på en best mulig måte for sine studenter

– Nå er samfunnet åpnet igjen, og vi ønsker at studentene skal komme tilbake til campus, sier Solberg

Veien videre


Hvor går veien videre? Foto: June Baltzersen 

Er det noen løsninger for tilrettelegging av undervisning som OsloMet vil ta med seg videre etter pandemien? 

– Vi jobber blant annet med å støtte fagansatte med opplæring for å gi større digital kompetanse. Digin har vært en viktig satsing for OsloMet. Det er et senter som jobber med digitalisering av undervisning. De støtter fagmiljøet, og har kurs med fagansatte i å bruke nye digitale verktøy. Denne satsingen gjør vi blant annet for å bli mer fleksible og gi flere læringsaktiviteter som skjer digitalt eller asynkront.

Læringsutbyttet bestemmer hvordan undervisningen skal gjennomføres

– Men det er hensynet til læringsutbyttet som skal bestemme hvordan undervisningen skal gjennomføres. I noen studieretninger og emner er det kanskje hensikstmessing for læringsutbyttet å gjennomføre undervisningen digitalt, mens i andre tilfeller er det en stor fordel med fysisk undervisning for å få best mulig læringsutbytte. Særlig i praktiskorientert undervisning. 

Hva synes studentene? 

I kantina på OsloMet treffer Journalen tredjeårsstudentene ved førskolelærerutdanningen, Tor Fjulsrud og Diellza Molliquai, som begge trives godt med å være tilbake på skolen. 


Tor Fjulsrud og Diellza Molliqai. Foto: June Baltzersen 

– Etter at man har vært låst til sitt eget rom og leilighet så lenge er det deilig å kunne være på skolen igjen og se de man studerer med. Jeg synes det er enklere å engasjere seg i undervisningen da, sier Fjulsrud. 

– Det er både positive og negative sider med hybridundervisning. Det er fint for de som pendler eller trives med å studere hjemme. Samtidig så finnes det nettstudier for de som ønsker dét. For oss som er ganske få i klassen, er vi avhengige av at at enten alle er på nett eller alle er på skolen, sier Molliquai. 


Anna Horn-Næverdal, Sanne Arenberg og Tuva Fiske. Foto: June Baltzersen 

Anna Horn-Næverdal, Sanne Arenberg og Tuva Fiske er også glade for å være tilbake på campus og mener den digitale undervisningen fungerer best asynkront. 

– Anna: Det har vært litt slitsomt å sitte hjemme hele fjoråret, så det er fint å komme tilbake. Vi hadde veldig lite asynkron undervisning på zoom, men måtte være pålogget på gitte tidspunkt. 

– Sanne: Det er hyggelig å komme tilbake og se folk i klassen. Kanskje hadde digital undervisning fungert bedre hvis forelesningene lå ute slik at man kunne se dem når det passet. 

– Tuva: Det er lettere å konsentrere seg når det er fysisk undervisning. Vi hadde ofte digital undervisning midt på dagen, og da var det mange timer som gikk til å vente på at forelesningen skulle starte. Digital undervisning som blir liggende ute er kanskje noe å ta med seg videre etter nedstegningen.