Studenter ved Blindern støtter ideen om samtykkelov, men er usikre på om det vil være gjenomførbart i praksis. Foto: Sigrid Gjølstad Borge

I tvil om samtykkeloven vil fungere i praksis

Den nye regjeringen vil ha samtykkelov i Norge. Studenter ved Universitetet i Oslo er positive til ideen om en samtykkelov, men i tvil om hvordan den vil fungere i praksis.
Tirsdag, 9 november, 2021 - 10:48

I år ble det erklært at det skal innføres en samtykkelov i Norge. Utformingen av den er ikke avklart ennå, men det kan tenkes at den vil ligne samtykkelovene som ble innført i Danmark i 2020, og i Sverige i 2018. Disse lovene gjør det enklere å anmelde, straffeforfølge og dømme en person for voldtekt. Flere studenter på Blindern ble spurt om hva de tenker om regjeringens planer om innføring av samtykkelov i Norge. Et stor flertall svarte at samtykkeloven er en god idé, men vanskelig å gjennomføre i praksis. Flere av de spurte studentene hadde vanskeligheter med å se for seg implementeringen av lovverket, og hvordan man skal klare å følge det opp.

I radiosaken får du høre tre av Blindern-studentene fortelle om sine tanker rundt innføringen av en samtykkelov. Du får også høre juss-student Frigg Winther Rugseth forklare hva en samtykkelov i Norge sannsynligvis vil innebære, og hva som kan være grunnen til folks skepsis overfor den. 

 

Emneord: