Koronasertifikat. Foto: June Baltzersen

Koronasertifikatet: FHI og motstander om en eventuell innføring

Meningene om koronasertifikatet er delte. På hvilken måte vil et koronasertifikat kunne bidra mindre smittespredning i den situasjonen vi nå står i?
Onsdag, 1 desember, 2021 - 00:42

Preben Aavitsland ved Folkehelseinstuttet skriver i en mail til Journalen: 

– Det som kan bidra, er å redusere kontakt mellom folk, for eksempel på serveringssteder, arrangementer og forsamlinger. Det er imidlertid kostbare tiltak og til stor ulempe for folk. Tanken er da at man likevel kan la dem som har «grønt» pass (altså er vaksinerte, er immune etter tidligere infeksjon eller har en fersk negativ test) likevel få lov å delta. De vaksinerte har mindre risiko for å være smittet og smitte videre. Likevel kan det skje noe smitte mellom dem og til de uvaksinerte med negativ test under arrangementet.

Kan vi senke skuldrene med et grønt koronasertifikat? 

– Nei. Også vaksinerte kan bli smittet og smitte videre, men risikoen er lavere, skriver Aavitsland 


Med et grønt koronasertifikat vil man kanskje kunne fortsette å holde serveringsstedene åpne, selv i et samfunn med mye smitte. Foto: June Baltzersen 

Skeptsik til koronasertifikatet 

Advokat Erlend Efskind er skeptisk til koronasertifikatet

– Et koronasertifikat vil bidra til et segregert samfunn. Koronasertifikatet skaper et press fra myndighetene om å la seg vaksinere. Vi skal leve sammen i denne verden sammen og vi må forene oss og jobbe mot polarisering. Koronapasset bidrar i mine øyne definitivt ikke til å forene oss som mennesker. Jeg ser dessuten flere juridiske problemer med dette sertifikatet, sier Efskind. 


Erlend Efskind. Foto: Privat 

– Myndighetene har en plikt etter grunnloven §93 til å verne om liv, men de skal også verne om menneskerettighetene våre. Kommunen kan ikke bare innføre et koronasertifikat uten videre, de må ha hjemmel i smittevernloven til å innføre et smittvernstiltak. De må oppfylle vilkårene i smittenernloven §1-5, som sier at tiltak skal bygges på en klar medisinskfaglig begrunnelse, det må altså være nødvendig av hensyn til smittevernet, og det må fremstå tjenelig etter en helhetsvurdering. Som advokat er jeg opptatt av dette, fordi når jeg ser på FHI sine tall så mener jeg at tallene ikke legitimerer mesteparten de restriksjonene vi har levd med, og fortsatt lever med, sier Efskind. 

Vaksinestrategien

Efskind mener også at vaksinestrategien har mislyktes.

– Vi står overfor et virus som ikke er farlig for folk flest. Hvis man er i risikogruppen så bør man holde seg hjemme, men hele resten av samfunnet må få gå videre uten et koronasertifikat for å bevise at man er ufarlig.  

Hva vil være den beste løsningen fremover nå, mener du? 

– Med all respekt for de som blir syke så mener jeg at myndighetene har valgt feil taktikk i å vaksinere hele befolkningen. Det beste fremover nå vil å leve som normalt, samtidig som vi verner de som er i risikogruppen. Naturlig immunitet vil være den desidert beste løsningen fremover. Myndighetene må innse at vaksinestrategien har mislyktes. 

Beskyttelse mot alvorlig sykdom

FHI ved Aavitsland, skriver til Journalen at formålet med vaksinasjon hele tiden har vært å beskytte den som blir vaksinert, og særlig mot alvorlig sykdom.

– Det har vi lyktes med. Beskyttelsen mot sykehusinnleggelse holder seg høyt i mange måneder. Immunitet etter infeksjon er også bra, men problemet er at da må man møte viruset helt ubeskyttet, og noen tåler ikke det: de blir alvorlig syke, skriver Aavitsland. 


Vi har nok ikke sett det siste av håndspriten på serveringsstedene. Selv vaksinerte kan bli smittet og smitte videre. Foto: June Baltzersen 

Effekten av vaksinene

Det snakkes mye om at effekten av vaksinene kan være lavere mot nye virusvarianter. Hvilke holdepunkter har man for å si dette?                                  

– Vaksinasjon var nok litt mindre beskyttende mot deltavarianten. Nå får vi snart vite hvor godt vaksinasjon beskytter mot omikronvarianten, skriver Aavitsland.