Sosiolog Nora Warholm Essahli og forfatter Magnus Marsdal. Foto: Silje Berge

Løser klimaproblematikken med parterapi

Onsdag 24. november var det boklansering for Magnus Marsdals nye bok "Parterapi for oljefolk og klimaaktivister".
Torsdag, 25 november, 2021 - 16:24

– Polariseringen mellom oljebrøl og klimabrøl skader begge parter, sier Magnus Marsdal forfatter av den nye boka.

I dagens nyhetsbilde ser vi ofte en konflikt mellom klimaaktivistene og arbeidere i oljebransjen. Sannheten er derimot at begge parter drives av det samme urinstinktet, nemlig frykt.

– For klimaaktivistene er det gjerne frykten for fremtiden på en ubeboelig klode, imens for oljearbeiderne er det frykten for å miste livsgrunnlaget, sier Marsdal.


Magnus Marsdal med sin nye bok “Parterapi for oljefolk og klimaaktivister”. Foto: Silje Berge

Oljearbeidere og klimaaktivister sitter i samme båt, med samme problem. Enten du jobber i olja, kulturlivet eller kommunen er du avhengig av en norsk økonomi der 58 prosent av vareeksporten bygger på olje og gass, forsetter Marsdal. 

– For klodens klima, som for norsk økonomi, er mye av svaret derfor ny, grønn industri. 

Bringer de to partene sammen

I Marsdals nye bok er en representant fra hver av de to partene hentet inn. Anja Bakke Riise leder i framtiden i våre hender, og Atle Tranøy fagforeningsleder fra Stord, som er tillitsvalgt for flere av arbeiderne i storkonsernet Aker ASA.

Begge representerer, ifølge Marsdal, to ytterpunkter.

– Det handler om å møtes i en ny erkjennelse. Klimafolket må erkjenne at oljefolket har rett: Norsk økonomi er helt avhengig av olje og gass. Oljefolket må innse at klimafolket har rett: Med kode rød for menneskeheten kan vi ikke bare fortsette å utvinne olje og gass. Ut fra denne erkjennelsen bør det vokse et kraftfullt folkelig press for en mye mer handlekraftig grønn industripolitikk, sier Marsdal.


Boka “Parterapi for oljefolk og klimaaktivister” klar for salg. Foto: Silje Berge

– For investoren er det rasjonelt å tappe norsk sokkel til siste dråpe, i full fart, helt til oljeeventyret er slutt. Da kan han bare investere milliardene i grønn industri i Tyskland. Den dagen er det virkelig sluttdato for Stord, og andre lokalsamfunn som lever av oljeindustri. For Stord kan ikke flyttes til Tyskland, sier Marsdal.

Viktig budskap

Harald (48) var en av de som møtte opp på boklanseringen. Han forteller at Marsdal kommer med et viktig budskap, og at dette er en bok enhver politiker burde lese.

– Toppolitikerne har alt for lenge lent seg på inntektene fra oljeindustrien. Nå er det på tide at de retter blikket fremover, og innser at Norge må satse på å utvikle grønn industri, fordi olja vil ta slutt en dag, enten vi har utviklet en bærekraftig grønn industri eller ikke, sier Harald.


Personer som møtte opp på boklanseringen. Foto: Silje Berge

Godt mottatt 

Kommunikasjonssjef i Manifest, Ingrid Wergeland, forteller til Journalen at hun tror boka vil bli godt mottatt.

– Boka er skrevet for mange og er høyst aktuell i dagens klimadebatt, sier Wergeland.


Kommunikasjonssjef Ingrid Wergeland og daglig leder Kamilla Simonnes i forlaget Manifest. Foto: Silje Berge

Boka har allerede mottatt gode anmeldelser fra blant annet Vårt land, og Marsdal har vært på God Morgen Norge i forbindelse med bokutgivelsen.


Marsdal mottar blomster etter samtale om sin nye bok. Foto: Silje Berge