En illustrasjon av lasteskipet Yara Birkeland. Skipet vil bli verdens første autonome og hel-elektriske lasteskip, noe som kan være et viktig steg mot en mer miljøvennlig verden. Foto: Ørnulf Rødseth (CC BY-ND 2.0 Flickr)

Norsk autonomt lasteskip gir et glimt av framtiden

Kongsberg Maritime utvikler mannskapsfritt og hel-elektrisk lasteskip. Samtidig vekker automasjon bekymringer for arbeidsløshet.
Onsdag, 10 november, 2021 - 13:17


Kristian Birkeland grunnla selskapet Norsk Hydro som etterhvert ble til Yara International. Du kjenner kanskje ansiktet fra den gamle 200-lappen. Maleri: Asta Nørregaard (Public Domain Mark 1.0)

Et stort lasteskip uten både mannskap og utslipp av klimagasser virker nesten som science fiction. Allikevel blir akkurat et slikt skip uviklet her i Norge.

Kongsberg Maritime sin YARA Birkeland skulle originalt være klart i 2018, men er nå planlagt å sette seil langs den norske kysten innen 2021. 

Yara Birkeland får navnet sitt fra selskapet Yara International og forsker Kristian Birkeland. Selskapet har hovedkvarter i Oslo og samarbeider med Kongsberg Maritime og Vard Group for å fullføre skipet.

I November 2020 tok Yara International imot skipet for å gjennomgå testing og forberedelser før det skal settes ut på havet uten mannskap.

Selskapet sier på deres hjemmesider at Yara Birkeland er et eksempel på hva som kan komme ut ifra miljø-fokusert og framtidsrettet innovasjon.

En miljø-tung bransje

I 2014 publiserte International Maritime Organization (IMO) en rapport om klimagassutslipp og konkluderte med at lasteskip er ansvarlig for 2,5 prosent av det globale klimagassutslippet.

Dette tilsvarer omtrent 940 millioner tonn med CO2 i året, nesten 20 ganger så mye som hele Norge slapp ut til sammen i 2020 i følge SSB.

Den samme rapporten fra IMO påstår at disse utslippene kan vokse med mellom 50 og 250 prosent innen 2050, med mindre vi gjør store endringer. Kongsbergs nullutslipps-lasteskip kan være det første store steget mot en mer miljøvennlig shippingbransje.

Selv om de fleste kan være enige om at et elektrisk lasteskip er positivt, er ikke alle enige om at automasjon er godt for framtiden.


Lasteskip er alene ansvarlig for 2,5% av det totale klimagassutslippet globalt. Foto: Ignacio Ferre Pérez (CC BY-NC-ND 2.0 Flickr)

Balansen mellom arbeidsløshet og klimafokus

En rapport fra Oxford Economics har sagt at opptil 20 millioner jobber kan bli mistet innen 2030 på grunn av automasjon. Samtidig ser vi rask teknologisk utvikling og framgang innenfor autonomi. For noen kan slike statistikker vekke bekymringer om framtidig arbeidsplasser. 

Syver Grepstad fra Norsk Sjøoffiserforbund har uttrykket bekymring angående overgangen til en autonom bransje. Grepstad er optimistisk til forandringer i bransjen, men han mener allikevel at vi må passe på arbeiderne. 

– Om vi skal erstatte mannskapet på lasteskipene, så må vi i det minste være klare for å tilby gode videreutdanninger, sier han. På denne måten kan vi få en glattere overgang med mindre økonomisk press på arbeidere.

Grepstad er klar over utslippene bransjen står for og er derfor i hovedsak positivt innstilt ovenfor Yara Birkeland og liknende skip.

– Det er selvfølgelig viktig å stå for en miljøvennlig utvikling. I praksis så kan slike skip åpne opp for nye, grønnere arbeidsplasser. Problemet oppstår bare om vi ikke er klare for å flytte arbeidere til disse nye arbeidsplassene.


Kongsberg er verdensledende innen Maritime automasjon. Yara Birkeland skal være 80 meter lang og drevet av elektriske motorer. Målet er at skipet ikke skal trenge fysisk bemanning i det hele tatt. Foto: Ørnulf Rødseth (CC BY-ND 2.0 Flickr)

Applaudert av statsminister

I 2017 fikk Konsberg Maritime et stipend på 133,6 millioner kroner som skulle gå til konstruksjon av skipet, altså en tredjedel av den totale kostnaden. Daværende statsminister Erna Solberg var tilstede under signeringen. I talen hennes ble det gitt ros til alle som skulle delta i prosjektet. 

– Dette er et godt eksempel på hvordan norsk industri kan samarbeide for å lage nye løsninger og grønne arbeidsplasser. 

Skipet er planlagt til å bli satt ut på norske farvann i slutten av 2021 som verdens første autonome og hel-elektriske lasteskip.