Ny undersøkelse: Unge drakk sjeldnere under pandemien

Unge drakk mindre under pandemien, men ikke alle reduserte alkoholinntaket.
Mandag, 8 november, 2021 - 12:01

Den årlige rusundersøkelsen gjennomført av Statistik sentralbyrå i samarbeid med Folkehelseinstituttet viste at unge mellom 16 og 24 år drakk mindre under pandemien. Som følge av periodevise nedstengninger og en rekke begrensninger knyttet til lokale og nasjonale tiltak har alkoholforbruket blitt redusert. Både hos jenter og gutter har man sett en nedgang fra året før pandemien. 

Journalen tok turen til et studentvors for å høre hva en rekke studenter tenkte om saken. Til tross for at staistikken viste en nedgang, mente noen av festdeltakerne at de hadde økt alkoholkonsumet, mens andre kjente seg igjen i statistikken. 

Emneord: