Marit Kise (66), Guro Jensen (84) og Randi Nielsen (74) gleder seg til flere møter med velferdskomiteen. Foto: Marlene Haagensen

Startet ny velferdsordning på Oppsal

Flere eldre opplevde økt ensomhet under koronapandemien. Etter gjenåpningen har en komité på Oppsal startet ulike sosiale aktiviteter i hverdagen.
Fredag, 26 november, 2021 - 14:07

– Alle er blide, og alle er veldig fornøyde, forteller Guro Jensen(84).

For et år siden gjennomførte Røde Kors en undersøkelse, som gir et inntrykk av hvordan de eldre opplevde pandemien og nedstengningen, sammenlignet med før korona. Pandemien og restriksjonene hadde både en sosial og fysisk konsekvens for de eldre.

Etter gjenåpningen har en velferdskomité på Oppsal satt igang ulike aktiviteter i hverdagen, som beboerne i blokka kan være med på. Dette mener gjengen fra Oppsal har vært et godt tiltak, og det har gitt gode resultater i form av mindre ensomhet og et bedre samhold. Marit Kise(66), Guro Jensen(84) og Randi Nielsen(74) forteller hva dette har betydd for dem.

På tidligere møter har stemningen vært så god, at gjengen har fått “naboklager”. Nå lydisoleres lokalene, slik at de kan le og snakke så høyt de vil i framtiden. 

 

 

Emneord: