Nasjonale prøver gir et bilde av elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk fordelt på elever, klasser, skoler, kommuner og fylker, sier avdelingsdirektør Marthe Akselsen. Foto: Hades2k (CC BY-SA 2.0 Flickr)

Også i år topper Oslo-skolen statistikkene på nasjonale prøver

I likhet med tidligere år gjør Oslo-skolen det best i samtlige kategorier på nasjonale prøver. Ellers er det en økning i engelskferdigheter, og større forskjell mellom gutter og jenter på 5. trinn.
Onsdag, 1 desember, 2021 - 09:48

– I gjennomsnitt har Oslo hatt de høyeste prestasjonene over lang tid, forklarer avdelingsdirektør i utdanningsdirektoratet Marthe Akselsen. 

Fornøyd, men ikke avslappet

Sunniva Holmås Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunnskap, forteller journalen at hun er glad for at mange Osloelever får gode resultater. 


Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll, sier nasjonale prøver ikke er et mesterskap. Foto: Sturlason

– Men jeg kommer ikke til å bruke disse gode resultatene til å slå meg til ro med at alt er bra i Osloskolen. Like lite som at en liten nedgang i gjennomsnittet gir grunnlag for å si at alt er kritisk dårlig, legger hun til. 

Bygge inkluderende fellesskap

Eidsvoll pressiserer at elevene har vært gjennom en ekstremt krevende tid, med mye nedstenging og begrenset undervisning på skolene. Skolene har derfor lagt vekt på å skape trygghet og ta elevens psykiske helse på alvor. 

Har man det bra på skolen lærer man også mer, mener Eidsvoll.

Videre sier hun at læring på skolen skjer i et samspill, og at elevene har gått glipp av mye av denne type læring gjennom pandemien.

Likeverdige muligheter

Marthe Akselsen fra utdanningsdirektoratet forteller at det er et grunnleggende prinsipp at alle elever skal få likeverdige muligheter til læring og utvikling, uavgengig av forutsetninger. 

– Resultatene over tid har vist at det er forskjeller mellom kommuner og fylker, sier hun. 

Ved spørsmål om tiltak for å sikre jevnere prestasjon i fremtiden, svarer hun at dette følges opp av skoleeiere på lokalt nivå. På nasjonalt nivå forteller hun at de blant annet har en ordning for å følge opp kommuner som har hatt svakere resultater over tid. Og at nasjonale prøver brukes i utviklingen av skolen. 

Verdifull informasjon

Videre forteller Akselsen at nasjonale prøver gir verdifull innsikt, og gir mulighet for å følge læringsresultater på lokalt og nasjonalt nivå. Dette er en del av arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen.

Eidsvoll sier det er viktig å bruke resultatene fra nasjonale prøver klokt, og se det i sammenheng med annen relevant informasjon om skolen, kommunen og elevene. 

– For Oslo har resultatene fra nasjonale prøver, sammen med annen kunnskap, bidratt til å fylle ut bildet av situasjonen vår, med de store levekårsforskjellene vi har, avslutter hun.