Bøndene opplever en økt interesse for lokalprodusert mat. Foto: Sigrid Gjølstad Borge

Økt bevissthet rundt lokalprodusert mat

Siden Bondens marked ble etablert i 2003, har matmarkedet vokst og kundegruppen blitt større. Bøndene opplever økt interesse for kvalitet og lokalprodusert mat.
Mandag, 29 november, 2021 - 09:28

–På Bondens marked får man kun kortreist mat, og en direkte forbindelse mellom produsent og forbruker. I dagens samfunn er folk blitt stadig mer interessert i det, sier Diana Stebergløkken, fra Heidal gård. 


Fra venstre: Diana Stebergløkken og Ann Kristin Mælen. Foto: Sigrid Gjølstad Borge

Hun er blant flere bønder som selger sine produkter på Bondens marked, et matmarked der bønder er i direkte kontakt med kundene sine. Siden markedet ble etablert i 2003, har det ekspandert i takt med folks økte bevissthet rundt lokalprodusert mat og kvalitet.

Nærhet til produsenten

Line Uldal, daglig leder i Bondens marked Oslo, forklarer at matmarkedet ble startet i 2003 som en arena der bøndene kan selge sine produkter direkte til kundene uten mellomledd. 


Line Uldal (til venstre) på Bondens marked. Foto: Ida Helene Benonisen

–Gjennom markedet kan kunden få et mer bevisst forhold til bonden og produktene man kjøper. Man møter bonden direkte, og blir mer bevisst på historien bak produktet.


Bondens marked fungerer som en møteplass mellom forbruker og produsent. Foto: Sigrid Gjølstad Borge

Uldal forklarer at markedet har vokst jevnlig over tid, og hva det kan skyldes.

–Hvor maten kommer fra er blitt en stadig større del av folks bevissthet. Dessuten er vi blitt mer opptatt av bærekraft og lokalprodusert mat. I tillegg har Bondens marked enkelte varer som man ikke får kjøpt andre steder, og det å gå på markedet kan være en opplevelse i seg selv. 

Utvidet kundegruppe

Kristine, fra Haugen gardsmat, forklarer at hun opplever at kundegruppen er blitt bredere. 

–Jeg har stått på markedet i minst 15 år, og var med på å etablere det i Bergen. I startfasen hadde vi som regel eldre kunder. Mange eldre kjente til torghandel fra de var yngre, og syntes det var hyggelig å kunne handle på denne måten igjen. 


Fra venstre: Harald og Kristine, fra Haugen gardsmat. Foto: Sigrid Gjølstad Borge

Kristine forklarer at kundegruppen i dag har utvidet seg.

–I dag kommer alt fra studenten til pensjonisten. Det skyldes nok at studentene er blitt mye mer bevisste på kvalitet. 

Dyrevelferd

Ann Kristin Mælen har vært med på salg med Heidal landbruksprodukter i syv år. Hun opplever at bevisstheten rundt dyrevelferd er noe av det som har bidratt til at markedet har vokst.  


Det er bøndene selv som står på markedet og selger varene sine. Foto: Sigrid Gjølstad Borge

–Folk er blitt mer opptatt av det lokale og at dyrene skal ha det godt. På Bondens marked får man en direkte kontakt med bonden, og kan være trygg på at dyrevelferden er ivaretatt.  

En formidlingsarena

Kristine, fra Haugen gardsmat, forklarer at ettersom Bondens marked har ekspandert, er det er blitt en viktig formidlingsarena for bøndene. Hun mener at markedet allerede har bidratt til at norsk landbruk skal bestå. 

–Vi gir kundene en forståelse av bonden og norsk landbruk fordi vi kan snakke direkte med kundene. Jeg forklarer blant annet hvorfor Norge har det reneste kjøttet i Europa, og det kjøttet med minst spor av antibiotika. Slik bidrar Bondens marked til å øke bevisstheten rundt kvaliteten på norsk kjøtt, og til at folk velger norskprodusert mat. 

 

Emneord: