Demonstranter fra alle samfunnslag deltok på den årlige demonstrasjonen. Foto: Stine Moldfjell

Økt partnervold under pandemien

Krisesentersekretariatet forteller at andelen kvinner som går tilbake til voldelig partner har økt under pandemien.
Mandag, 29 november, 2021 - 14:39

Den 25. november ble den årlige demonstrasjonen på FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner markert. I andre land har man lest om at vold i hjemmet har økt under perioder med nedstengning eller smittetiltak. Ane Fossum, daglig leder i Krisesentersekretariatet, forteller at man antar det samme har skjedd i Norge. 

– Det vi vet er at andelen kvinner som opplever vold i hjemmet oftere går tilbake til partneren under pandemien enn tidligere, sier hun.

Det ble holdt appeller ved Norske kvinner sanitetsforening, Romerike Krisesenter, Kvinneutvalget i Latinamerikagruppene og FOKUS. Stortingsrepresentanter fra nærmest alle stortingspartiene møtte også opp for å motta opprop. 

 

Emneord: