Det er hektiske dager på kontoret for Hedda Oven Halvorsen, sjef for operasjon dagsverk. Foto: Elianne Skage

Samler inn penger til ungdom i Sør-Afrika

Torsdag 4. november jobber elever over hele landet i solidaritet med ungdommer i Sør-Afrika. Årets operasjon dagsverk er i samarbeid med bistandsorganisasjonen KFUK-KFUM Global.
Torsdag, 4 november, 2021 - 12:02

Operasjon dagsverk, eller OD, er en årlig dugnad i tett samarbeid med Elevorganisasjonen. Elever over hele landet bruker én skoledag i året for å jobbe til inntekt for en veldedig sak. Hvilken sak det skal jobbes for blir bestemt på elevorganisasjonens landsmøte, Elevtinget. Der stemmer representanter fra skoler over hele landet over hvilken veldedighet OD skal støtte året etter. 

KFUK-KFUM 

  • Kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unges rett til å leve og utvikle seg. 
  • Del av YWCA - YMCA, verdens største kvinnebevegelse og verdens største ungdomsbevegelse. 

– Sør-Afrika er at av de landene med størst forskjell på fattig og rik. Konsekvensen av dette er at raten for kriminalitet er veldig høy, sier Hedda Oven Halvorsen, sjef for operasjon dagsverk.

Derfor skal årets OD hovedsaklig jobbe med å skape trygge møteplasser. Dette gjør de hos YMCA-YWCA, som er KFUK-KFUM Global sine kontorer i Sør-Afrika. 

– Man skal få noen å snakke om de vanskelige tingene med, forklarer hun. 

Videre forteller Halvorsen at skolene har veldig dårlige systemer for oppfølging av elevene sine, og at YMCA ønsker å gi dem et bedre tilbud.  

– Se på det som etter-skole-tilbud i Norge, forklarer hun. 

Målet i år er å samle inn 20 millioner, og å nå ut til 5000 ungdommer.

Trygge fellesskap fungerer

– Når det ikke er noen andre steder å henge, dårlig med fritidsaktiviteter og dårlig oppfølging på skolen, er det i kriminelle gjenger man fort henger i. Og det er ofte der man faktisk blir sett, forteller hun. 

Tilbudene som årets OD jobber for å opprette i Sør-Afrika er ganske likt de forandringshusene som KFUK-KFUM har i Norge. Vi ser at det er noe som mange ungdommer i Norge synes er fint, og drar nytte av. Da kommer det til å være nyttig i Sør-Afrika også, forteller Halvorsen. 

Leksehjelp og politisk skolering

Halvorsen forteller videre at de skal bidra med generell leksehjelp og at de skal bli politisk bevisst. Slik kan ungdommene være med å forme et bedre Sør-Afrika på sikt. 

–  De ungdommene i Sør-Afrika som vi har snakket med, og skal jobbe med, opplever at de ikke har mulighet til å påvirke politikken i samfunnet rundt seg, sier hun. 

Etterfulgt understreker hun at ungdommene verken ser forbedring, eller føler seg hørt i de sakene som er viktig for ungdom. 

– Alle vil jo i bunn og grunn bare bli sett, og tatt på alvor, avslutter Halvorsen. 

Usikker på hvor pengene går


Emilia Rooth synes det er bra at elever i Norge kan bruke en av sine skoledager for å hjelpe ungdommer som virkelig trenger det. Foto: Elianne Skage

Emilia Rooth skal være med på årets OD-prosjekt. Hun synes det er bra at elever i Norge har muligheten til å jobbe en dag av sin utdanning for å støtte elever som trenger det, men synes også det har vært litt dårlig med informasjon.

– Vi har fått veldig lite informasjon om det, derfor er jeg veldig usikker på akkurat hva jeg bidrar til, skal jeg være helt ærlig, innrømmer hun.  

Men når dette blir forklart, er hun veldig positiv til årets sak. 

Det er fint. Det synes jeg er veldig fint rett og slett. Jeg synes OD-dagen er veldig fin, og smart.

Søkte ikke jobb 

Andrea Jonsdottir (20) skal på alternativt opplegg, som skoler ofte arrangerer for de elevene som av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å delta på OD-dagen. 


Amalia Jonsdottir synes det har vært god informasjon, men at den kom litt sent. Foto: Elianne Skage

Synes du skolen burde hjelpe dere mer med å finne jobb til OD-dagen? 

– Kanskje, men tradisjonelt er jo greia med OD-dagen at man skal skaffe sin egen jobb, og at det er litt uavhengig av skolen. Konseptet er jo at man gir bort en skoledag. 

Men Jonsdottir forteller videre at elevene gjerne kunne fått litt mer støtte og litt tidligere kommunikasjon. 

For lite tid

Leder av OD-komiteen ved Foss Videregående Skole, Christina Sundlo, synes heller ikke det var god nok informasjon. 

– På nettsiden til OD står det ingen konkrete tiltak. Det synes jeg er dårlig, forteller OD-komitélederen ved Foss Videregående Skole.

Hun kritiserer også skolen for å ikke ha satt av nok tid til informasjon om årets OD-prosjekt. 

– To økter er for lite, mener jeg. Informasjonsdelen av OD heter internasjonal uke, da burde skolen etter min mening gitt oss mer tid, sier Sundlo. 

Sundlo utelukker likevel ikke at det sikkert er punkter der komitéen også kunne brukt tiden bedre. 

Synd 


Sjefen for OD, Hedda Oven Halvorsen, sier at det er synd hvis skolene opplever at det er dårlig med informasjon om årets prosjekt.  Foto: Elianne Skage

–Det er veldig kjipt hvis man får dårlig informasjon. Vii prøver så godt vi kan å få informasjon ut til skolene, men skolen har også et eget ansvar å få formidlet ut informasjonen, sier Halvorsen. 

Pengene fordeles over tid

Halvorsen forteller etter elevene jobber inn pengene på OD-dagen, betaler man inn et dagsverk når man er ferdig.

– Vi har en betalingsside på nettsiden. Eller så er det mange elever i år som kommer til å jobbe via spleis.no, som er en slags go-fund-me ordning, forklarer hun. 

Videre forteller hun at hun tror dette vil oppleves tryggere for folk som har lyst til å sette over penger til noen på gaten. 

– For da går de direkte til OD, og man slipper mellomledd, forklarer hun. 

Videre forklarer Halvorsen at pengene betales i puljer, i løp av en femårsperiode. Hun forklarer at de har tydelige rammer for rapportering slik at de kan se at pengene går til akkurat det de skal. 

–  Vi vippser jo ikke bare alle pengene over på en konto med en gang, uten å følge det opp mer. Dette er aktiviteter og kurs som skal skje i løpet av en femårsperiode.

Progresjon

Halvorsen forteller at de får årlige årsrapporter fra de forskjellige prosjektene, og at de oppdaterer nettsiden løpende. 

– Vi får jo mange spørsmål om dette: Skjer det noe faktisk? Hva skjedde med de tre- eller firehundre kronene jeg jobba inn? Men da kan man lese om dette på nettsiden, avslutter hun. 

FN slår fast på sine nettsider at Sør-Afrika er en av verdens største økonomier, men at arven fra apartheidtiden gjør at det fremdeles er store forskjeller mellom ulike etniske grupper.