Oppslaget var hengt opp på trikkeholdeplassen på Europarådets plass i Oslo. Foto: Mari Andersen

Sammenligner korona-vaksinering med Holocaust: – Svært problematisk

Oppslag med påskriften «Vakzine Macht Frei» ble nylig slått opp på et kollektivknutepunkt i Oslo.
Torsdag, 25 november, 2021 - 20:01

Et oppslag med påskriften «Vakzine Macht Frei» ble nylig slått opp på Jernbanetorget i Oslo. Utsagnet henviser til konsentrasjonsleiren Auschwitz, som hadde et metallskilt med parolen «Arbeit Macht Frei» («Arbeid gjør deg fri») over inngangsporten. 

På oppslaget ble det trukket paralleller mellom norsk vaksinepolitikk og tvangsarbeid i tyske konsentrasjonsleirer under andre verdenskrig. 

Oppslaget var utformet som et flyveblad, og inneholdt en rekke kritiske påstander mot korona-vaksinen og norsk vaksinepolitikk. 

- Svært problematisk

– Dette dreier seg om det som kan kalles en relativisering av Holocaust, sier Kjetil Braut Simonsen. Han er historiker, og jobber som forsker hos Jødisk Museum i Oslo.

– Konkret sett innebærer dette å bruke referanser til nazistenes tillintetgjørelsespolitikk i kontekster som ikke har noe med folkemord å gjøre. En slik relativisering er ikke helt uvanlig, men like fullt svært problematisk. Den bidrar til å svekke kunnskapen om hva Holocaust faktisk var, og vitner dessuten om en manglende respekt for ofrene, forklarer han.

Man regner med at mellom 1,1 og 2 millioner mennesker ble drept i Auschwitz. Mange av ofrene tilhørte minioritetsgrupper, deriblant jøder, homofile og romfolk.


Oppslaget trekker paralleller mellom norsk vaksinepolitikk og tvangsarbeid i tyske konsentrasjonsleirer under andre verdenskrig. Foto: Mari Andersen Foto: Mari Andersen

Ytringene er ikke straffbare

– Dette er jo helt uspiselig og irrasjonelt på flere måter, og bør selvfølgelig imøtegås. Men etter min oppfatning er det neppe straffbart, det er det jo ikke alle umoralske ytringer som er.

Det sier Vidar Strømme, som er jurist og fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter.

– I den grad det er noe meningsinnhold i dette, er det vel en anklage om at de som står bak vaksineprogrammer kan sammenliknes med nazister og ikke noen forherligelse av nazismen. Straffelovens bestemmelse om hatytringer rammer ytringer som for eksempel truer eller forhåner de minoritetene som er nevnt, for eksempel ut fra etnisk opprinnelse eller livssyn. Indirekte blir sammenlikningen også en absurd fremstilling av Holocaust, som åpenbart kan oppleves krenkende. Men straffbart er det neppe, utdyper han.

Ukjent avsender

Oppslaget var utformet som et flyveblad, og inneholdt en rekke kritiske påstander mot korona-vaksinen og norsk vaksinepolitikk. Tilsvarende flyveblader har tidligere ha vært i sirkulasjon i Haugesund, og skal ha vekket sterke reaksjoner der. Det melder Radio Haugaland.

Det er uklart hvem som har produsert flyvebladene, og om de har blitt distribuert i en større skala i Oslo-området.


Oppslaget var satt opp på kollektivknutepunktet på Europarådets plass i Oslo. Foto: Mari Andersen

I flyvebladet henvises det til en rekke ulike nettsider, deriblant Foreningen for Fritt Vaksinevalg.

Journalen har kontaktet Foreningen for Fritt Vaksinevalg for en kommentar, men foreningen har ikke besvart våre henvendelser.

Emneord: 
Tags: