Oslo fengsel er blant fengslene som har blitt kritisert av Sivilombudet for omfattende bruk av isolasjon. Foto: Hannah Tørres

Soningsforhold går på helsa løs

Blir innsatte syke av å sone? Jussbuss inviterte til debatt på Kulturhuset.
Fredag, 26 november, 2021 - 22:49

Behovet for psykisk helsehjelp blant innsatte i fengsel har blitt adressert en rekke ganger. I 2014 viste en undersøkelse at 92 prosent av insatte i norske fengsler viste tegn til psykiske lidelser. Videre leverte Sivilombudet i 2019 en særskilt melding til Stortinget hvor det rettes kritikk mot isolasjonsbruken i norske fengsler. Med dette som bakteppe, inviterte Jussbuss til debatt på Kulturhuset i Oslo tidligere denne uken. 

Emneord: