Stadig flere ønsker å bo i mikrohus

Norske Mikrohus har en økende trend i samfunnet. Det er flere grunner til det.
Tirsdag, 9 november, 2021 - 11:05

Lørdag 6. november hadde bedriften Norske Mikrohus åpen visning av sine tre husmodeller, Rast, Heim og Tind, på Økern i Oslo. Det var mange som dukket opp på visning, både potensielle kjøpere og folk som bare var nysgjerrige på konseptet.


Flere møtte opp til åpen visning av Norske Mikrohus. Foto: Andrea Viland Ask

Norske Mikrohus

Norske Mikrohus er små hus på hjul, som er rimelige og miljøvennlige. Huset kan brukes som helårsbolig, hytte eller aneks. Det kan plasseres på egen eiendom, i en hage, eller på en tomt avtalt med grunneier. 

Fenomenet oppsto i USA under navnet “Tiny House movement”, og hadde sitt utspring allerede på 1900-tallet. Like etter finanskrisen i 2008, fikk mikrohusene enda større oppmerksomhet. Folk hadde mistet hjemmene sine, og trengte en enkel vei inn på boligmarkedet igjen.


Mikrosjef David Reiss-Andersen Foto: Norske Mikrohus

Mikrosjef David Reiss-Andersen startet opp bedriften i 2018, sammen med sin kone Jeanette Reiss-Andersen, og har merket en økt interesse hvert år. 

– Interessen har gått rett i været. Vi har doblet omsetningen vår hvert eneste år.

Reiss-Andersen tror at det er flere grunner til den økte interessen.

– Mikrohus har blitt en trend. Det er økt fokus på miljø og bærekraft. Folk har lyst på økt frihet. Man kan ta med seg huset, og kan leve mer fleksibelt.

 


Lite men funksjonelt kjøkken inne i mikrohuset Tind. Foto: Andrea Viland Ask

En inngangsbillett til boligmarkedet

For nyetablerte gjør Norske Mikrohus mulighetene lettere for å kjøpe sin første bolig.

– Terskelen er veldig mye lavere. Hvis du som førstegangsetablerer skal kjøpe deg et sted å bo i Oslo, så får du ikke et sted for mindre enn 3 millioner kroner. Heim og Tind koster ca. 1 million kroner, så det er rimeligere boliger, sier Reiss-Andersen. 

Ada Moen er en av dem som kom på visning for å sjekke ut mikrohusene. For henne og kjæresten kan dette være en enklere mulighet til å komme inn på markedet.

– Akkurat nå eier vi ikke noe eget hus, vi bor bare i en leilighet vi leier av noen andre. Vi har ikke tenkt å kjøpe minihus i nærmeste fremtid, men om noen år kan det være en mulighet for å komme lettere inn på boligmarkedet.


Innvendig i mikrohusene Rast og Tind Foto: Andrea Viland Ask

Endringer i regelverk

I dag opplever mange at regelverket er lite egnet for mikrohus, og at det er til hinder for å oppføre praktiske og gode mikrohus. Flere av kravene fremstår som unødvendige. Regjeringen vil nå gjøre det enklere å bo i mikrohus, og foreslår å endre regler for oppføring og bruk. Dette forslaget innebærer å forenkle reglene i den byggtekniske forskriften (TEK17) og byggesaksforskriften (SAK10). Mikrosjef David Reiss-Andersen kan fortelle at den nye lovendringen vil skje i første kvartal av 2022, i følge signalene fra departementet.


Mikrosjef David Reiss-Andersen viser frem mikrohuset Heim. Foto: Andrea Viland Ask