Etter en høst med valg av studentrepresentanter, kan Studentparlamentet ved OsloMet snart legge bak seg enda et kalenderår. Foto: Kristina Krogh

Studentparlamentet oppsummerer

Hver høst avholder Studentparlamentet ved OsloMet valg av studentrepresentanter. Totalt velges det inn 27 representanter fra de fire fakultetene. Men i år ser man en nedgang i valgdeltakelsen.
Tirsdag, 30 november, 2021 - 13:33

– For den jevne student som kanskje ikke engasjerer seg selv, vil jeg si at det er viktig at noen er der og passer på, svarer leder i Studentparlamentet, Rolf Martin Aspenes, på spørsmålet om hvor viktig Studentparlamentet er. 

Så for å ivareta studentmassens rettigheter, foregår det derfor hver høst en utskifting av representanter fra de ulike fakultetene helsevitenskap (HV), samfunnsvitenskap (SAM), lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), og teknologi, kunst og design (TKD). 

Men i år ser man en nedgang blant studenter som avla stemme ved årets valg av studentrepresentanter. 

Studentparlamentet bruker tid på å rekruttere studenter som ønsker å stille som representanter. Men det er ikke alltid like enkelt å finne kandidater som ønsker å stille. 

Likevel finnes de som tar på seg oppdraget som studentrepresentanter. Og på spørsmålet om hvorfor de velger å gjøre akkurat det, svares det med at det er det sosiale aspektet i kombinasjon med muligheten for å kunne bedre studentenes hverdag som er det avgjørende.