Kunstner Elly Vadseth beveger seg mellom ismassene i Oslofjorden. Foto: Hannah Tørres.

Kunstnerisk klimabudskap

Olje er på agendaen på Teknisk museum.
Onsdag, 10 november, 2021 - 14:03

Elly Vadseth er en av flere kunstnere som viser sine verk på Teknisk museums oljeutstilling. Hennes videoinstallasjon, Waterflux ice-gut, er en del av den kunstneriske intervensjonen ved navn Mattering oil. Mattering oil er en samling installasjoner som utforsker olje fra ulike kulturelle, historiske og miljømessige perspektiv. 

Emneord: