Norske arrangører tar sikkerhet på alvor for å unngå tragiske hendelser, slik som under helgens Travis Scott-opptreden. Foto: The Come Up Show (CC BY-ND 2.0)

Travis Scott-tragedien: Kan dette skje i Norge?

Etter helgens tragiske hendelse under Travis Scott sin opptreden under Astroworld-festivalen har det dukket opp mange spørsmål rundt store arrangementers sikkerhet.
Tirsdag, 9 november, 2021 - 14:17

Ifølge CNN skal 8 personer ha mistet livet, og flere blitt sendt til sykehus, etter den tragiske hendelsen i Houston. Etter konserten har det florert med videoer på sosiale medier av publikummere som prøvde å stoppe konserten, men som ikke ble tatt på alvor.

 


Prangerød understreker at norske arrangører er gode på sikkerhet. Foto: Halina Sjuve

Norske festivalarrangører

Øyafestivalen er en av Oslos største musikkfestivaler. Den arrangeres årlig i Tøyenparken og er svært populær blant mange. Etter slike hendelser, som Travis Scott-konserten, er det viktig å høre hva festivalarrangører gjør for å unngå slike hendelser, slik at de ikke gjentar seg.

Journalen har snakket med Jonas Prangerød, PR-sjef for Øyafestivalen, for å høre hva de mener om hendelsen, og hvilke grep de tar for å beskytte sitt publikum. De utdyper også om muligheten for at en slik hendelse kan skje i Norge.

Hvor gikk det galt?

Når Prangerød får spørsmålet om hvor det gikk galt for arrangørene av Astroworld- festivalen svarer han:

– Det er umulig for oss å gjette på hvorfor det gikk så forferdelig galt. Vi kjenner kun saken gjennom nyhetene, og det ser ut til at det er mye man foreløpig ikke har svar på. Det vil nok gå noe tid før etterforskerne får konkludert og gitt et helhetsbilde av situasjonen som oppsto.


Drake var gjesteartist under Travis Scotts opptreden. Foto: Bérengerè Vch (CC BY-NC-ND 2.0)

Han mener man kan unngå slike tillfeller, på store festivaler, ved å ha grundige beredskapsplaner. Hvor noen av de viktigste punktene er å komme til en enighet over når konserter må avbrytes.

– Det må sies at vi ikke har noe innsikt i verken planlegging eller gjennomføring av dette konkrete arrangementet, utenom det som har blitt nevnt i media, understreker Prangerød.

 

Kan noe slikt skje i Norge?

Prangerød poengeter:

– Vi har ikke festivaler av den størrelsen i Norge. Lignende hendelser på noen få store europeiske festivaler de siste 35 åra har økt bevisstheten og styrket tiltak mot akkurat dette.

Arrangørene av Øyafestivalens oppfatning er at norske arrangører, inkludert dem selv, tar sikkerhet på alvor.

 


Publikumsbilde fra Øyafestivalen 2011 Foto: Hugo Ahlberg (CC BY-NC-SA 2.0)

Tilltak ved Øyafestivalen

–  Øyafestivalen har noen av landets beste og mest erfarne folk innen sikkerhet og beredskap i vår sikkerhetsledelse. Disse står for både planlegging og gjennomføring, på en måte som ivaretar publikums sikkerhet og trygghet.

Når kan blir spurt om hvile tilltak arrangørene av øyafestivalen tar, for å holde deres publikum trygge svarer Prangerød:

– Vi sørger for å ha god planlegging, kompetent personell og mulighet til å sette inn nødvendige tiltak ved behov.

 

Travis Scott uttaler seg

Etter den tragiske handelsen uttalte Travis Scott seg på Twitter

“Jeg er helt knust etter det som skjedde i går kveld. Mine bønner går ut til familiene og alle de som er berørt av det som skjedde Astroworld festivalen.”

Vidre skriver han at han viser sin støtte til Houston PD og vil samarbeide med de for å finne ut at hva som gikk galt.

 

Er nordmenn bekymret?

Celine Berg (20) studerer Eindomsmegling og Jus ved BI i Oslo; hun er ikke bekymret.


Celine Berg (20) er ikke bekymret over norske arrangementers sikkerhet. Foto: Anna Torre

– Jeg tror ikke folkemengdene ved norske festivaler, slik som Øyafestivalen, vil være like store som ved Astroworld, sier Celine.

Hun legger til etter hun tenker litt:

– Men jeg hadde kanskje ikke stilt meg helt frems.

De begge mener at de fortsatt vil dra på store konserter og festivaler i Norge uten noen stor bekymring.