– Pandemien har økt fokuset på en sunn livsstil

Medlemstallene hos treningskjedene øker igjen, etter lang tid med dårlige utsikter.
Torsdag, 25 november, 2021 - 15:24

– Pågangen etter gjenåpningen har vært stor, og medlemsbasen vår var i oktober tilbake på det nivået den var før pandemien. Dette har gått mye raskere enn forventet, formidler Julie Hæhre, kommunikasjonssjef i SATS til Journalen.

Hun kan fortelle at treningskjeden i tredje kvartal i år opplevde sin sterkeste medlemsvekst noen sinne.

Dette er en gledelig opptur etter det halvannet året med pandemi som nå ligger bak oss.

De fleste av landets treningssentre ble tvunget til å holde dørene stengt i mange måneder fram til i vår, som følger av koronasituasjonen. 

Mange opplevde en dramatisk medlemsflukt, og måtte permittere en rekke ansatte.

Nå er situasjonen en helt annen.


Medlemsbasen er på vei tilbake til gammelt nivå hos flere treningskjeder. Foto: Andrine Resvoll

Athletica, SiO sitt treningstilbud for studenter, har også merket at pågangen har tatt seg opp dette semesteret.

– Det er tydelig at mange studenter har savnet tilbudet, og vi er veldig glade for å ha dem tilbake, sier Fredrik Refsnes, campusdirektør i SiO.

Han forteller at antallet innmeldinger har økt gradvis, men at medlemstallene fremdeles ikke er tilbake på gammelt nivå.

– Målet vårt er å få enda flere i gang med trening, legger han til.

Alternative treningsvaner 

Stengte treningssentre førte til at folk måtte tenke nytt også på treningsfronten. Hjemmetrening ble et godt alternativ for mange, i tillegg til at flere fant stor glede i å trene utendørs. Fjellturer og annen form for friluftsliv er også i vinden som aldri før.

Athletica synes det er vanskelig å konkludere om treningsvanene til studentene har endret seg noe det siste året, men de vet at mange tok i bruk tilbudene om online- og utendørstrening som de opprettet.

– Flere av tilbudene har vi opprettholdt og utvidet etter gjenåpningen av sentrene våre, forteller Refsnes.


Medlemstallene hos flere treningskjeder er tilbake der de en gang var. Foto: Andrine Resvoll

Hæhre i SATS forteller at det har vært knyttet stor usikkerhet rundt treningsbransjen gjennom pandemien. Det har vært uvisst om tiden samfunnet har vært igjennom ville føre til permanente endringer i folk sine treningsrutiner.

– Vi ser at pandemien har ført til økt fokus på en sunn livsstil, og de som besøker oss gjør dette oftere nå enn før pandemien, sier hun.

Andreas Skjetne, markedssjef i EVO Fitness, forteller at også de har opplevd større pågang siden gjennåpningen. Denne er attpåtill enda større nå enn det den var før mars 2020. 

Han er usikker på i hvilken grad treningen til kundene har endret seg.

– I utgangspunktet er det liten endring hos oss. I den grad det er endring, vil det være at folk holder bedre avstand til andre nå enn før, sier han.

Fokus på smittevern

Treningskjedene forteller at de fremdeles har stort fokus på smittevern, slik som de har hatt under hele pandemien. Strenge restriksjoner var lenge en forutsetning for å kunne holde dørene åpne. Avstandskrav, begrenset kapasitet og økt fokus på renhold har vært noen av tiltakene for å forhindre smitte.


Fokuset på smittevern er godt synlig. Her på en tredemølle. Foto: Andrine Resvoll

SATS har vært veldig fornøyde med hvordan kundene deres har opptrådd, og forteller at folk har vært flinke til å følge retningslinjene. Folk har fortsatt med dette, selv om samfunnet har åpnet opp igjen.

– De gode vanene med å vaske utstyr etter bruk har vi fortsatt, forteller Hæhre.

Både EVO og Athletica opplever det samme hos sine kunder.

– Medlemmene våre har fremdeles stort fokus på smittevern, og tiltakene som ble iverksatt under pandemien opprettholdes fremdeles, forteller Skjetne i EVO. 

Refsnes hos SiO forteller om pliktoppfyllende studenter på sine sentre. SiO er opptatte av at smitteforebyggende midler skal være lette å disponere.

– Vi har gjort antibac enda mer tilgjengelig rundt omkring på treningssentrene. Det blir fremdeles mye brukt, ser vi, sier han.