Firerkravet i matte fjernes

18. november kom regjeringen med en pressemelding om at de vil endre opptakskravene til lærerutdanningen. Kravet om fire i matte byttes ut med krav om 40 skolepoeng og tre i norsk og matte.
Onsdag, 1 desember, 2021 - 20:15

Instituttleder for lærerutdanningen på OsloMet Vibeke Bjarnø mener kravet om fire i matte har både positive og negative sider.

– Det er positivt at lærerstudentene kan mest mulig når de begynner, men samtidig så er det veldig kritisk hvis mange lærerutdanningsplasser rundt om i landet blir stående tomme og at fremtidens elever ikke får formelt kvalifiserte lærere, forteller hun.

Aileen Simonsen er en av de som ikke kom inn på lærerutdanningen fordi hun ikke hadde fire i matte. Hun synes endringen er positiv, da det er flere fag enn bare matte som kan telle.

– Det blir på en måte mer jevnet ut. Istedenfor at det bare er det ene faget som teller, kan de andre karakterene fra andre fag være med på å dra opp snittet en del, sier Simonsen.