Kunsten å feile fremover

Den 17. Scenekunstfestivalen Showbox, for barn og ungdom, varer fra 30.11 til 4. desember og byr på et rikt utvalg forestillinger, workshops og nettverksmøter. 1. desember var det workshop på Sentralen.
Onsdag, 1 desember, 2021 - 14:48

Kunsten å feile fremover

Kulturhuset Sentralen i Oslo var i dag åstedet for første avspark av «Failure Landscapes» - en interaktiv forestilling om det å mislykkes. Prosjektet er en videreutvikling av et EU- prosjekt der et europeisk kunstnerlaboratorium gikk i dybden på de underliggende premissene for hvem, hva og hvordan fiasko står sammenlignet med suksess? 

Prosjektets mål i denne omgang er å se på forholdet barn og unge har til fiasko som begrep. Deres hverdag i skole og ellers innebærer at de stadig blir målt, bedømt og belønnet ut fra fastlagte kriterier. Det er kanskje ikke alltid like konstruktivt når det gjelder nyskaping og livsutfoldelse. 


Martijn Joling under performanceforestillingen som var del av workshopen. Stina Strange Thue Tobiasen i bakgrunnen. Foto: Mariane Høstmark Tveter

Hva er riktig? Hva er galt? 

Forestillingen har som mål å sette ord på og undersøke hva som skjer når vante element blir iscenesatt på en uvant måte. Den er del av scenekunstfestivalen Showbox, som er rettet mot et ungt publikum.

Fra 30. november til 4. desember er et mangfold av forestillinger og seminarer fordelt på 19 av byens scener (program og oversikt finnes på www.showbox.no). Målgruppen til scenekunstfestivalen er alt fra baby til ungdom til voksne etablerte scenekunstnere som ønsker faglig påfyll. 

Fantasien settes i sving 

Et av målene for denne workshopstilnærmingen er å se på hverdagslige objekter og tolke dem om til noe annet. Det er en øvelse i å bryte forutfattede idéer. Er det et belte, eller kan det også være en slange, snabelen til en elefant eller en fiskestang? 


Hverdagslige artikler blir til noe annet gjennom lek. Foto: Mariane Høstmark Tveter


Workshopsdeltakere på Sentralen 1. desember. Foto: Mariane Høstmark Tveter

Showbox 2021 – den 17 scenekunstfestivalen 

Etter en lang tid med nedstengning kommer scenekunstfeltet tilbake som et vibrerende sted for nyskaping og opplevelser. De siste årene har vært vanskelige for scenekunstutøvere innen mange sjangre, derfor ser bransjen på åpningen med glede og forventning. 

Scenekunstbruket  har tidligere gjort seg bemerket som innehaver av Balansemerket – en pris etablert som en merkeordning knyttet opp til trygt og inkluderende arbeidsmiljø for kunst- og kulturvirksomheter.

Scenekunstbruket er den første virksomheten som mottar dette merket. Særlig har seksuell trakassering vært på agendaen, men all slags trakassering og diskriminering har vært i søkelyset. Å motta Balansemerket er en anerkjennelse som viser at listen er lagt og at inkluderingsarbeidet tas på største alvor. 

Les mer om det her: https://www.scenekunstbruket.no/2020/04/22/scenekunstbruket-forste-virks...


Ådne Sekkelsten, daglig leder for Scenekunstbruket og festivalsjef for scenekunstfestivalen, samtaler med skuespillerne Martijn Joling,  Stina Strange Thue Tobiasen og Eoin McKenzie etter workshopen. Foto: Mariane Høstmark Tveter

 

Korrigering 9.desember 2021:

i tidligere utgave (1.12.2021) sto det at Balansemerket er noe man vinner, men det er ikke riktig: Balansemerket er noe man oppnår. 

Og daglig leder Ådne Sekkelstens navn fikk en skrivefeil i navnet sitt i den opprinnelige teksten: han heter ikke Åsne - men Ådne. 

Begge feilene er nå rettet i teksten.