Både undervisere og studenter håper på fysisk undervisning så langt det er mulig. Foto: Anna Skaugrud

OsloMet har foreløpig is i magen

Det er mistenkt at den nye og antatt mer smittsomme mutasjonen Omicron allerede er i Norge. OsloMet følger i Oslo kommunes fotspor og har foreløpig is i magen hva gjelder strengere tiltak.
Onsdag, 1 desember, 2021 - 11:55

Siden semesterstart i høst, har studiehverdagen vært tilnærmet lik normal for studentene på OsloMet. Zoom og én-meteren ble lagt igjen i forrige semester. Med to nye pressekonferanser tirsdag 30. november var det stor spenning rundt hvordan det ville påvirke studielivet. Fungerende prorektor ved OsloMet Silje Bringsrud Fekjær forteller at de følger situasjonen nøye. 

– Per i dag går undervisning og eksamen som planlagt, sier hun. Hun påpeker også viktigheten ved å holde seg hjemme ved sykdom, unngå håndhilsning og god håndhygiene ved økende smitte. 


Zoom er godt alternativ for studenter som er syke, men byr også på utfordringer. Foto: Anna Skaugrud

Delt om nettundervisning


Lohne håper det blir tilrettelagt for alle elever. Foto: Privat

Erle Marie Lohne studerer paramedisin på OsloMet og har i aller størst grad hatt fysisk undervisning. Hun forteller at de er en mindre klasse som bruker munnbind og hansker i enkelte undervisningsformer som krever nærkontakt.

– Jeg er ikke særlig bekymret for smitte på campus, men jeg håper det blir satt i gang tiltak fra ledelsen som gjør at studentene ikke føler man må komme på skolen selv om man er syk, sier hun. Hun legger til at hun håper fysisk undervisning bør prioriteres så lenge smittesituasjonen tåler det.

Det ble gjennomført hybrid undervisning i begynnelsen av semesteret, men Zoom er ikke lenger en mulighet for mange studenter som må bli hjemme på grunn av sykdom. 

– Zoom bør være en mulighet slik at studentene ikke havner bakpå som følge av koronarestriksjoner, sier Lohne. 

Fekjær forteller at hun har det samme inntrykket fra studentene de har snakket med. I følge henne har det vært viktig for studentene å komme tilbake på campus, samtidig som flere også har vært glade for digitale og varierte undervisningsmetoder. For lærerne og professorene på skolen har bildet sett litt annerledes ut. Selv om muligheten for Zoom har vært enkelt å forholde seg til for studentene, bød det på utfordringer for underviserne. 


Studenter har de siste semesterene måtte hatt hjemmeeksamen. Dette er per i dag ikke et alternativ hos OsloMet. Foto: Anna Skaugrud

– I gruppesamtaler med undervisere fikk vi inntrykk av at både mange undervisningssituasjoner fungerer godt både helfysisk og heldigitalt, men at det er utfordrende i hybrid undervisning, forteller Fekjær.

Vil tilby selvtester igjen

Rundt gjenåpningen ble teststasjonen for Covid-19 på OsloMet demontert. For ordens skyld er det Oslo kommune som fatter vedtak rundt teststasjoner, ikke OsloMet. Det var også mulig å hente gratis selvtester på campus, men dette har heller ikke vært mulig de siste månedene. Nå vil ledelsen ha en endring på dette.

– Vi har munnbind tilgjengelig flere steder på campus, og vi planlegger så snart som mulig å tilby selvtester til ansatte og studenter igjen, forteller Fekjær.