Norge setter dagsorden i FNs sikkerhetsråd denne måneden. Foto: Flickr.com/Knowsphotos

Norge satser i FN

Kvinners deltagelse i fredsprosesser og Israel-Palestina-konflikten er på agendaen når Anniken Huitfeldt leder Sikkerhetsrådet.
Tirsdag, 18 januar, 2022 - 12:18

Norge har overtatt presidentskapet i FNs sikkerhetsråd denne måneden, og i dag leder utenriksminister Huitfeldt åpen debatt om kvinner, fred og sikkerhet. Dagens møte er ett av tre høynivåmøter i Sikkerhetsrådet i januar. I regjeringens pressemelding om saken fremheves kvinners viktige rolle i fredsprosesser og betydningen av å ivareta deres sikkerhet. Huitfeldt fremhever at at det er viktig at ikke kvinner skremmes til taushet. 

– I FN vil jeg gi honnør til alle kvinner som deltar og bruker sin stemme i konfliktsituasjoner, til stor fare for seg selv. De er journalister, politikere, fredsmeklere eller de jobber i frivillige organisasjoner. Vi skylder dem bedre beskyttelse, siteres Huitfeldt i regjeringens pressemelding.

De to andre møtene omhandler Israel-Palestina-konflikten og beskyttelse av sivile i krig. Når det gjelder møtet om Israel og Palestina, vil Norge fortsette å jobbe for opprettelsen av en palestinsk stat, en tostatsmodell som fortsatt har bred internasjonal støtte. 

Mens Huitfeldt leder to av møtene denne uken, vil den tredje debatten, om beskyttelse av sivile, bli ledet av statsminister Støre.