Foran det gamle regjeringskvartalet står navnene til ofrene av terrorangrepet den 22.juli.2011. Foto: Wiktoria Trembasiewicz.

Reaksjoner mot Breivik strømmer inn

I dag er den tredje dagen i løslatelsessaken til Anders Behring Breivik. Disse dagene har vært fylt med reaksjoner i kommentarfeltene. Få positive.
Torsdag, 20 januar, 2022 - 14:27

Etter ti år i fengsel har terrordømte Breivik nå fått lov til å begjære seg prøveløslatt. Telemark Tingrett har anslått at den vil vare i tre dager. Torsdag 20. januar er derfor trolig den siste dagen med saksbehandling i Ski fengsel. Saken vekker mange reaksjoner hos den norske befolkningen. Kommentarfeltene i mediene flommer over av meninger fra folk som reagerer voldsomt på begjæringen om løslatelse. 

En av dem er tidligere Auf-medlem Alexandra Kooistra Ejme. Hun mener saken har en vanskelig problemstilling. Likevel tenker hun at ved Breiviks aktuelle tilstand er svaret på denne problemstillingen konkret. 

– I Breiviks tilfelle har han ikke forbedret seg, han viser ingen anger, han gjorde samme hilsen som han gjorde under rettssaken i 2012, og i mine øyne beviser det at han ikke fortjener ny sjanse enda, sier Kooistra Ejme. 


Alexandra Dorthea Kooistra Ejme Foto: Privat

Hun legger til at man skal rehabiliteres, og alle har rett til en ny sjanse, men da må man kunne bevise at man har endret seg. 

Når Breivik ikke har tatt i mot den hjelpen man får i fengsel til å gå en bedre vei, så har han heller ikke, slik Kooistra Ejme ser det, et ønske om å forandre seg.

– Jeg føler det er alt for tidlig, både for pårørende, de som var der, og samfunnet, konkluderer Kooistra Ejme. 

Spesielt forhold til terrorangrepet

Som tidligere Auf-er har Kooistra Ejme selv fått tilbud om å dra til Utøya sommeren 2011. Hun kjenner flere som var på øya, noe som påvirker forholdet hennes til saken og den terrordømte mannen. 

Andre som har fulgt med på saken og reagert på at Breivik krever å bli løslatt, er studenten Ida Cecilie Berget og småbarnsmamma Catherine Blikeng. De har begge uttalt seg om saken i kommentarfelt på facebook. 

Berget mener at det både er dumt og skummelt å la Breivik komme ut i samfunnet. Hun reagerte på at hun følte seg utrygg når hun så rettsaken på tv.

Berget er nesten helt sikker på at Breivik ikke kommer til å endre seg. Til eksempel viser hun til at han første dag i retten viste nazihilsen. 

Catherine Blikeng skulle egentlig ha vært på Utøya sommeren 2011, men rakk det ikke på grunn av familieferien hun var på. Hun reagerer sterkt på at Breivik får gå til rettsak og ha de rettighetene alle de andre innsatte har. Hun beskriver det som absurd.

Blikeng mener at Breivik ikke bør slippes ut. I tillegg reagerer hun på hvor mye rettigheter og frihet Breivik har hatt, til tross for graden av skaden han påførte samfunnet.


Regjeringskvartalet har ikke blitt gjenåpnet siden angrepet i 2011. Foto: Wiktoria Trembasiewicz

Faktaboks

I henhold til straffelovens § 44. har alle domfelte rett til å forsøke å  begjære seg løslatt innen forvaringstiden er over

Det er nå ti år siden Breivik ble dømt, dette er første gang han kan begjære seg prøveløslatt 

kilde: Lovdata

 

Vurderer tilstanden hans

Rettspsykiater Randi Rosenqvist mener at Anders Behring Breivik fremdeles utgjør en fare for samfunnet. Hun mener at han har samme psykiske diagnose som før, og at han ikke har endret sin risiko for fremtidige voldshandlinger, sier hun til TV2. Likevel poengterer hun at det er mulig at han etterhvert kan løslates. 

En annen psykologspesialist som har sagt seg enig med Rosenqvist er Pål Grøndahl. Grøndahl mener at det er fullt mulig med endring, men at den må være radikal, skriver ABC Nyheter. Han har ikke noe innblanding i Breivik saken, men ut ifra egen ekspertise mener han at Breivik utgjør en risiko så lenge han er høyreekstrem. 

Kriminalomsorgen konkluderer også med at det er fare for at han vil begå lignende forbrytelser som det han er domfelt for, om han blir løslatt på nåværende tidspunkt. Breiviks forsvarer Øystein Storrvik svarer på dette med at terroristen har manglende muligheter for forbedring i fengselet.

Som et eksempel på det nevner han den strenge brevkontrollen Breivik er underlagt. Kommunikasjonskontrollen medfører blandt annet at brev som kommer fra personer som sympatiserer med terroristens ideologi og handlinger den 22. juli, blir stanset skriver VG.

 

Emneord: