Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Foto: Ilja C. Hendel/ Kulturdepartementet

Kulturminister varsler justeringer for kultur

Tirsdag ettermiddag holdt Anette Trettebergstuen åpent møte på Facebook om koronasituasjonen.
Onsdag, 19 januar, 2022 - 11:06

Formålet med nettmøtet var å redegjøre for hva som nå gjelder for idrett, kultur og frivilligheten og besvare spørsmål fra publikum. I forkant hadde det kommet inn spørsmål på Facebook om alt fra kompensasjonsordninger og saksbehandlingstid til de smittevernfaglige vurderingene bak enkelttiltak. Spørsmålene kom blant annet fra Virke, billettselskapene, kunstnere med enkeltmannsforetak, idrettslag og hvite busser.

Kultursektorens reaksjoner på nye tiltak

Forrige uke lettet regjeringen på koronatiltakene etter en måned med svært strenge begrensninger i folks liv. Det ble blant annet åpnet for alkoholservering frem til kl. 23 og antallsbegrensningene på kulturarrangementer ble oppjustert.

Selv om det er gitt flere lettelser som også gagner kultursektoren er tiltaksbyrden for denne bransjen fortsatt stor. I dag arrangeres det markering foran Stortinget med overskriften “Strenge koronatiltak kveler kultursektoren!”. På arrangementets Facebook-side oppfordres en samlet kulturbransjen til å møte opp utenfor Stortinget for å vise politikerne at de ikke kan leve med at bransjen til stadighet rammes av strenge tiltak uten tilstrekkelig kompensasjon.  

Antallsbegrensningene er blant tiltakene som vekker reaksjoner. Flere har stilt spørsmål rundt hvorfor regjeringen har valgt akkurat antallet 200 som maksgrense på innendørsarrangementer med faste tilviste plasser. En av disse er Atle Halstensen, medeier og kunstnerisk leder i Scenekvelder på Folketeateret. Scenekvelder er arrangøren bak dagens markering.

– Staten synser og føler, skjønnsmessig stenger oss ned og bruker helsevesenet som unnskyldning, sier Halstensen til NRK.

Spørsmål rundt antallsbegransninger og bakgrunnen for disse ble et gjennomgående tema under nettmøtet.  

Uoversiktlige tider

– Det er uoversiktlige og kaotiske tider, spesielt for dere i kulturbransjen.

Slik åpner kulturministeren nettmøtet. Hun fortsetter med å orientere om fremdriften for arbeidet med stimuleringsordningen og kompensasjonsordningen, og melder om at forskriften om kompensasjonsordningen straks er klar. Hun fortsetter:

– Vi skal gjøre hva vi kan for å gjøre situasjonen for dere enklest mulig og vi gjør også det vi kan for å lette på de tiltakene vi kan.

Likevel er det mange som har spørsmål. Flere av disse handler om bakgrunnen for de begrensningene som er satt, og hvorfor en fast regel om maksantall på arrangementer skal gjelde for alle, uavhengig av omstendigheter som størrelsen på lokalene. I den forbindelse vises det til at kjøpesentere ikke har den samme begrensningen. Kulturministeren fortelle at dette er ett av flere forhold det jobbes med. Konkret om antallsbegrensning og publikum sier hun: 

– Vi skjønner at hvis man skal ha en regel for alle, vil det alltid slå negativt ut for noen. Vi må finne den metoden som gjør at vi kan se an antall deltagere utifra størrelsen på arealene og fasilitetene. Dette kommer helsemyndighetene tilbake til oss med innen veldig kort tid. Da snakker vi sannsynligvis dager. Forhåpentligvis kan vi ganske raskt komme med en ordning slik at flere kan møtes der det er rom for det. 

Veien videre og publikum på gjerdet

Det er også flere spørsmål om saksbehandlingstiden for kompensasjonsordningen, ordningen som skal kompensere for tapte inntekter, og stimuleringsordningen, en ordning for å bidra til gjennomføring av kulturarrangementer. Kulturministeren svarer at det jobbes for at dette skal gå raskere og at det blant annet er blitt oppbemannet i Kulturrådet for å få til en raskere saksbehandling av disse søknadene. Hun forteller også at de vil forlenge stimuleringsordningen dersom det blir behov for det. 

– Vi håper at det ikke skal være nødvendig, men hvis det er behov vil regjeringa forlenge ordningen. Vi har sagt at vi skal hjelpe dere over denne kneika her og det skal vi. 

En innsender lurer på hva som vil skje etter at samfunnet åpnes opp. Hun viser til at publikum sitter på gjerdet og at “aktørene er på felgen økonomisk etter lang tid uten inntjening”. 

Ministeren forteller om mer penger til Kulturfondet, flere stipend og lignende. 

– Når det gjelder dette med at publikum er treige, så følger vi med på det. Vi må jo bare oppfordre folk til å bruke kulturlivet. Vi lover at vi skal ha full trøkk på å stimulere til aktivitet også når stimuleringsordninger er ferdige, men gjennom det ordinære budsjettet og vanlige virkemidler. 

Ny helhetlig evaluering varsles om to uker og hele nettmøtet kan ses her.