NFTer utvinnes via krypto-mining, som er kritisert for å påvirke miljøet negativt. Foto: Crypto360 (CC BY 2.0 Flickr)

Twitter kritiseres for NFT-profilbilder

Twitter har nylig kunngjort at de nå støtter NFT-profilbilder, det møtes med kritikk.
Mandag, 24 januar, 2022 - 11:31

Det sosialemediet Twitter annonserte torsdag den 21. januar at de nå støtter NFTer som profilbilder. Tweeten som kunngjorde endringen er møtt med kritikk og bekymring for miljøpåvirkning.

En NFT er en type kryptovaluta, liknende valutaer slik som Bitcoin. Alle NFTer er unike og kan bare være eid av én person, noe som gjør dem annerledes enn andre kryptovalutaer. Allikevel blir de “minet” fram på samme måte som andre kryptovalutaer, og har derfor vært kritisert for å ha en negativ påvirkning på miljøet.

Vanskelig å forsvare


Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet. Foto: Ole Aleksander Kirknes (CC BY-ND 2.0 Flickr)

Krypto-valuta som Bitcoin har vært kritisert for å bruke store mengder energi lenge før NFTer ble popularisert. I følge University of Cambridge bruker bitcoin-mining i dag omtrent 138 terrawatt-timer per år, som er nøyaktig tre ganger så mye som alle husholdninger i Norge bruker tilsammen i løpet av et år i følge SSB. Allikevel mener andre at disse tallene er overdrevet og at de settes i feil kontekst.

Kjetil Hove Pettersen er CEO i Kryptovault, som er Norges største datasenterleverandør. Han sier at tallene fra Cambridge ikke helt stemmer.

– Bitcoin mining er i dag på en historisk all-time-high, og forbruker et sted mellom 75-83 TWh i året. Tar man et gjennomsnitt av hele 2021 så vil tallet være betydelig lavere, skriver Pettersen i en mail til Journalen. 

Han siterer til BTC.com som kilde, hvor det står hvor mye bitcoin som blir utvinnet per sekund. Ved sist måling var dette på sitt høyeste noensinne, i følge Pettersen. Utifra tallene på denne nettsiden regner han seg fram til tallet 75-83 terrawatt-timer i året, med 5% feilmargin. Se faktaboksen nederst i artikkelen for full utregning.

Allikevel tenker noen at dette fortsatt er for mye energi. Kommunal- og moderniseringsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sa i november 2021 til Euronews at det er vanskelig å forsvare at krypto-mining bruker disse mengdene med fornybar energi. Han sier også at tiltak blir vurdert.

– Selv om krypto-mining og den underliggende teknologien kan gi noen mulige fordeler i fremtiden, så er det vanskelig å forsvare det store energibruket idag, sa Bjørn Arild Gram til Euronews i november 2021.

Kan redde innesperret energi

Pettersen er enig i at energimengden er stor, men han mener også at energimengden er forsvarlig når man sammenlikner med andre industrier.

– 75-83 TWh er fortsatt et veldig høyt energibruk, men legger man en hel industri til grunn vil man imidlertid alltid få høye tall nesten uansett hvilken industri det handler om. Tradisjonell gullgraving bruker til sammenlikning ca. 240 TWh energi til sammen og det bidrar ikke til noe annet enn å fremskaffe mer gull, skriver Pettersen.

Tallene på gullgraving er antageligvis fra en rapport av Galaxy Digital, et amerikansk teknologi- og kryptorelatert selskap. Metoden og utregningene bak tallene kan bli funnet i rapporten.

Pettersen argumenterer videre for at kryptoselskap slik som Kryptovault bidrar til Norges økonomi og industri. Blant annet påpeker han beregninger fra DNB om selskapets samfunnsbidrag. Han mener også at den type energi som blir brukt er viktig.

– Det er viktig å poengtere at strøm-energi ikke er en global vare med universell verdi som fritt kan utnyttes slik man skulle ønske, eller hvor man skulle ønske. Mining er en industri som kan «redde» innesperret energi, da det er en fleksibel aktivitet som kan gjøres hvor som helst i verden.

Kjetil Hove Pettersens selskap Kryptovault bygger og selger datasentere som blir brukt til blant annet krypto-mining.

Mengde energi brukt I følge Cambridge I følge utregningene til Pettersen
Bitcoin 138 TWh 75-83 TWh
Gull (tall fra Galaxy Digital) 240 TWh
Norge (tall fra SSB) 212 TWh

Gjør det vanskelig å minke utslipp

Den prisbelønnede amerikanske forfatteren og journalisten Elizabeth Kolbert skriver i The New Yorker om en gassdrevet kraftstasjon i New York som for det meste avsluttet produksjon i 2017, som en del av målet om å senke utslipp. Hun skriver at det i 2019 ble åpnet igjen for å gi energi til bitcoin-mining. Kolbert mener det kan gjøre det mer problematisk å senke utslippene.

– Det er umulig for New York, eller USA som en helhet, å møte målene for mindre utslipp hvis gamle kraftstasjoner, i stedet for å bli lukket, blir omgjort til bitcoin-mining operasjoner.

Pettersen sier allikevel at argumentene for forbud mot krypto-mining er basert på overdrivelser og misforståelser.

– Jeg har til gode å se et rasjonelt forslag til forbud mot krypto-mining som ikke bygger på myter og misoppfattelser om hva industrien dreier seg om eller hva det innebærer, sier han.

Pettersens utregning.

– Ved forrige network-difficulty justering oppdatert i går var den globale maskinkraften i Bitcoin nettverket målt til 190,71 EH/s som betyr 190 710 000 TH/s. Dette er det høyeste tallet som noensinne er registrert i nettverket, selv før Kina stengte ned. Multipliserer man dette tallet med 45 Watt får man ca. 8 582 Megawatt, hvilket ville utgjort et årlig forbruk på ca. 75,2 TWh. PUE verdi for en gjennomsnittlig Bitcoin-miner er neppe høyere enn 1.05 (Kryptovault ligger på 1.03), følgelig vil det totale energiforbruket ligge et sted mellom 75-83 TWh i året med 5% feilmargin.

Emneord: