Edvard Botterli Udnæs er leder for Elevorganisasjonen. Foto: Elevorganisasjonen

Korona preger elevundersøkelse

Årets rapport for Elevundersøkelsen har kommet. To av tre elever er negativt påvirket av koronapandemien.
Torsdag, 10 februar, 2022 - 21:49

Høsten 2021 svarte ca. 442.500 elever på Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet

For første gang har undersøkelsen inkludert spørsmål om koronapandemien:

– Det er første år vi har disse spørsmålene med i Elevundersøkelsen. Selv om Elevundersøkelsen gir et bredt bilde av elevenes opplevelse av lærings- og skolemiljøet, var det et behov for å spørre elevene mer eksplisitt om hvordan koronapandemien har påvirket skolehverdagen deres, forklarer Utdanningsdirektoratet. 

Elevene ble stilt disse spørsmålene: 

“Koronapandemien påvirker skolehverdagen min negativt.

Koronapandemien påvirker skolehverdagen min positivt. 

Svaralternativ: Nei, ikke i det hele tatt - Ja litt - Ja, en del - Ja, mye - Ja veldig mye.”

Rapporten fra undersøkelsen viser at 2 av 3 elever er negativt påvirket av koronapandemien, og at det gjelder spesielt elever på videregående skoler i Oslo. 


Rapporten fra Utdanningsdirektoratet kom ut i dag. Foto: Marlene Haagensen 

 

Leder for Elevorganisasjonen, Edvard Botterli Udnæs, håper det blir det første og siste året med koronarelaterte spørsmål i Elevundersøkelsen. 

– Det er individuelt hvordan pandemien har påvirket elevene, men de negative tallene viser at motivasjon og trivsel har gått nedover. Det betyr at vi må jobbe godt for å kompensere det vi har tapt, både sosialt og faglig, forteller Udnæs. 

Pandemien har gitt ro og frihet

Til tross for at tallene viser pandemiens negative påvirkning, har omtrent halvparten av elevene svart at korona påvirker positivt. 

 Den positive påvirkningen er også individuell, men for noen har pandemien gitt mer ro og skolene har tatt vare på elevene framfor å teste ut hjernen deres. Det er blant annet blitt større fleksibilitet og mer frihet. 

Videre forteller Udnæs at vi trenger flere tiltak for å bedre elevenes skolehverdag. Han nevner blant annet gode støttetjenester som kan bygge en bedre relasjon mellom eleven og skolen, i tillegg til at vi trenger rom for å ta igjen tapt læring og sosial sammenkomst.

Tiltak fra Utdanningsdirektoratet

 Vi har nylig publisert flere nye kompetansepakker, blant annet for at skolene kan jobbe med trygt og godt skolemiljø, om hybrid og digital undervisning og innføring av nytt læreplanverk som blant annet vektlegger faglig og sosial læring i inkluderende fellesskap.

Videre skriver Utdanningsdirektoratet at det er bevilget 216 millioner kroner i statsbudsjettet til tiltak for barn og elevers tapte faglig- og sosial læring og utvikling. 

Emneord: