Boligprisene i Oslo har vært så høye de siste årene at svært mange unge sliter med å komme seg inn på boligmarkedet.

Boligprisene påvirkes av renteheving

Boligprisene i Oslo har stabilisert seg på et skyhøyt nivå, men i 2022 kan trenden snu.
Søndag, 13 februar, 2022 - 16:09

Høsten 2021 ble renten hevet to ganger med til sammen 0,5 prosent, og i 2022 har Norges Bank signalisert at den vil stige ytterligere 0,75 prosent.

Det pårivker boligprisene. 

Mulig lyspunkt i sikte


Administrerende direktør i Eiendom Norge Henning Lauridsen peker på at boligprisene i Oslo påvirkes av flere faktorer. Foto: Peder Tollersrud (CC BY-NC-SA 2.0 Flickr)

Administrerende direktør i Eiendom Norge Henning Lauridseen peker blant annet på rentehevingene, og at disse påvirker boligprisene. 

– Dette demper boligprisene. I tillegg har Oslo hatt en svak befolkningsvekst under pandemien, hovedsakelig fordi svensker, polakker og andre arbeidsinnvandrere ikke har kommet til Oslo i samme grad som før pandemien. Dette demper etterspørselen, sier Lauridsen. 

Mange unge førstegangskjøpere har uttrykkt stor misnøye rundt boligprisene i Oslo, og at kampen om leilighetene bare blir tøffere og tøffere. 

 


Her står Stine Hedviig utenfor blokka der hun sist var på visning. Boligprisene er frustrerende høye, mener Stine, og håper prisene dempes i 2022. Foto: Jawad Said. Jawad Said

– Tvinges til å kjøpe med andre

Stine Hedviig har forsøkt å komme seg inn på boligmarkedet i snart to år, men har ennå ikke lykkes. 

– Boligprisene er altfor høye. Når prisene er så høye som de er i Oslo og kravet på egenandel er 15 prosent, så er det nesten uoppnåelig å kunne spare så mye alene, sier Stine, og legger til

– Så man blir nesten tvunget til å ha en medlånetaker for å kunne komme inn på boligmarkedet. 

 

Mangel på nye leiligheter

Henning Lauridsen sier at årsakene til de høye prisene i Oslo er flere. 

– Det er flere grunner til at boligprisene i Oslo er høye. Rentenedgangen de siste årene har ført til at boligprisene har steget i hele landet, inkludert Oslo. Det samme gjør økt kjøpekraft på grunn av lønnsøkninger, sier Lauridsen, og fortsetter

– Det forklarer imidlertid ikke hvorfor boligprisene i Oslo har steget mye mer enn de andre storbyene i Norge de siste ti årene. Forklaringen på dette er at det ikke er bygget nok i forhold til befolkningsveksten, slik at det er flere som konkurrer om hver bolig i Oslo enn i de andre storbyene. 

 

Emneord: