Blant studentene som begynte på en gradsutdanning i 2012, byttet 1 av 5 studenter til en ny utdanning, viser rapporten SSB har publisert. Foto: Niall Williams (CC BY-SA 2.0 Flickr)

Mange studenter bytter utdanning

SSB har publisert en rapport om frafall i universitet- og høyskoleutdanning. Rapporten viser at det er en stor andel studenter som velger å slutte eller bytte studium.
Onsdag, 9 februar, 2022 - 13:55

7. februar 2022 publiserte SSB rapporten “Frafall og bytter i univsersitets- og høyskoleutdanning” som viser at en stor andel førstegangsstudenter slutter på studier hvert år. Rapporten tar utgangspunkt i studentkullet som begynte på en gradsutdanning i 2012, skriver VG

Stor forskjell på yngre og eldre studenter

Rapporten viser at de fleste som bytter studie er unge under 22 år. Disse utgjorde 24 prosent, mens for de eldre studentene over 30 år, var det kun åtte prosent som byttet studium, skriver VG.

Blant de yngste studentene som byttet studie, var det også vanlig å bytte lærested, mens størsteparten av de eldre kun byttet studieprogram. 

Én av årsakene til frafallet er studentenes livssituasjon, sier en av forfatterene bak rapporten til VG

– Dette kan trolig forklares med studentenes livssituasjon. De eldre studentene er ofte mer etablerte, mens de yngre studentene i større grad er villige til å flytte på seg og bytte lærested, sier Sophia Mai Andresen.

Kostbart

I debatten om universitets- og høyskoleutdanningen, er frafallet høyt plassert i dagsordenen. En av årsakene til dette, er at frafallet er kostbart både for den enkelte studenten og samfunnet for øvrig, heter det i rapporten

 

 

Emneord: 
Tags: