Elever ved Prestvannet Skole i Tromsø framfører joik. Foto: Mari Hildung/Perspektivet Museum (CC BY-NC-ND 2.0 Flickr)

Mener Oslo burde skilte på samisk

Flere samiske røster taler nå for hyppigere bruk av språket.
Onsdag, 16 februar, 2022 - 11:09


Medlem i Sametingsrådet Mikkel Eskil Mikkelsen tror samisk skilting betyr mye for kultur og samisk språk. Foto: Árvu/Sametinget (CC BY 2.0 Flickr)

Den 6. februar ble samefolkets dag feiret over hele Nordkalotten. Dagen, som markerer det første samiske landsmøtet som ble avholdt, er offisiell flaggdag i Norge, og markeres i flere byer med kulturarrangementer og samlinger for samer.

Nå mener sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) at flere norske byer burde skilte på samisk.

– Jeg tror det ville betydd veldig mye for samisk språk og kultur. Gleden av å endelig se våre stedsnavn, offentlige instanser og kommunenavn på samiske språk er stor. De har vært usynlige i altfor mange år, sier han.

Offisielt språk

Mikkelsen mener at statusen som offisielt språk i Norge, er en god grunn til å innføre samisk skilting flere steder.

– Samiske språk er offisielle språk i Norge og en sentral del av det språklige mangfoldet i vårt samfunn. Alle offentlige instanser har behov for å kommunisere godt med befolkningen, og da er det naturlig at det også skjer på samisk språk, forklarer han.

I 2019 innførte Sametinget en landsdekkende kampanje for å få flere arbeidsplasser til å skilte på samisk. Mikkelsen sier at Sametinget er villige til å hjelpe de som vil innføre samiske skilt.

– Sametinget gir blant annet tilrådning på stedsnavn, og kan bistå når skilting skal skje på samisk. Som et samfunn er det viktig å synliggjøre språklig mangfold, samtidig som at man må sørge for å kommunisere godt og informerer slik at flere forstår, sier Mikkelsen.


Sajane Olsen mener bruk av samisk er viktig for annerkjennelsen av samene. Foto: Privat

– Man føler seg inkludert

Sajane Olsen er medlem i Norske Samers Riksforbund (NSR), og er positiv til ideen om samiske skilt flere steder i landet.

– Hvis det er mulig, så er det et tiltak man burde gjøre for å vise at det faktisk er samiske folk i norge. Selv om alle som prater samisk også kan norsk, er det en kjempeannerkjennelse av samefolket, sier hun.

Olsen selv lærte samisk da hun begynte på barneskole i Manndalen i Kåfjord kommune, en kommune der blant annet urfolksfestivalen Riddu Riddu arrangeres hvert år. Hun setter pris på samiske skilt i det offentlige.

– For min del føler man seg sett og inkludert. Samisk er et språk jeg brukte 13 år på å lære, også ser man det sjeldent. Det får meg til å tenke på hva jeg brukte tida på, sier Olsen.

Hun tror mer bruk av samisk språk i hverdagen gir mer enn det koster.

– Jeg føler at det må være lett tilgjengelig for at folk skal bruke språket, og det ikke trengs så mye tiltak for å annerkjenne det samiske. Det er for eksempel veldig stort at melkerullene har samisk skrift, det burde ikke bety så mye, men det gjør det. Sånne små ting viser at det samiske ikke bare er eksotisk, men at det faktisk blir brukt, sier hun.


På Universitetet i Tromsø skiltes det på både norsk, engelsk og samisk. Foto: Sigbjørn Lægdene Stenvaag


Ved OsloMet skiltes det på norsk og engelsk, men ikke på samisk. Foto: Sigbjørn Lægdene Stenvaag

Utfordret Norge på samenes nasjonaldag

I forbindelse med samefolkets dag kom ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap), med en klar oppfordring til resten av landet. Wilhelmsen mener alle offentlige bygg i Norge burde skilte på samisk, og utfordret særlig Oslo byråd til å ta affære.

– Alle offentlige bygg burde skilte på samisk. Samisk er en del av vår felles kultur. Det handler om å la samiskspråklige føle seg sett og velkommen i møte med det offentlige, sier Wilhelmsen til VG.