Sjefen for politiets sikkerhetstjeneste, Hans Sverre Sjøvold, og sjef for Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Sofie Nystrøm, la frem sine risikovurderinger fredag. Foto: June Baltzersen

Risikoen for alvorlige cyberoperasjoner øker

Fredag la Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet frem sine åpne trussel- og risikovurderinger.
Fredag, 11 februar, 2022 - 16:56

Terrortrusselen i Norge i dag vurderes til moderat nivå. Det er trinn tre på Politiets Sikkerhetstjenestes (PST) fem-trinns skala. 

– Vi vurderer det som mulig at høyreekstreme så vel som ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terror i Norge det kommende året, sier Hans Sverre Sjøvold i PST.

Digitalisering åpner for utvikling av ekstreme digitale nettverk

PST identifiserer regelmessig informasjon om potensielle terrortrusler fra personer i Norge med sympati for Al-quaida og ISIL. Men den mest utfordrende utviklingen på terror og ekstremismefeltet forventes fra de høyreekstreme.

– En viktig driver er digitaliseringen som har åpnet opp for utviklingen av en rekke ekstreme digitale nettverk. Digitale plattformer har blitt sentrale redskaper for nettverksbygging på tvers av ikke-voldelige høyreradikale og høyreekstreme, og bidrar til at voldelig tankegods har fått et meget stort spredningspotensiale, sier Sjøvold. 

En stor del av PST sitt kontra-terror oppdrag er tiltak for å identifisere norske brukere på digitale forum. Dette vil være brukere som anonymt fremmer digitalt materiale med utvetydig rasistisk og nazistisk innhold, og som gjennom dette oppfordrer til terror, vold og drap. 

– Ettersom vi regelmessig avdekker personer og digitale nettverk, antar vi at mørketallene er store, sier Sjøvold. 

PST: Overlapp mellom antistatlig og høyreekstremistisk tankegods 

Det siste året har PST registrert en økende aktivitet blant personer med antistatlige overbevisninger. For mange av disse personene står staten og myndighetspersoner sentralt i fiendebildet. 

PST anser det som lite sannsynlig med forsøk på terror fra denne gruppen i Norge, men de har registerert en delvis overlapp mellom antistatlig og høyreekstremt tankegods. For eksempel har konspirasjonsteorier rundt covid-19 pandemien, som er en sentral sak for mange av de som sympatiserer med antistatlig tankegods, også blitt fremmet av høyreekstreme.

– Radikalisering og ikke minst motivene for at enkelte begår eller ønsker å begå volds- og terrorhandlinger, blir stadig mer bredspektret og vanskeligere å identifisere klart og tydelig på forhånd, sier Sjøvold.

Russland og Kina er de fremste trusselaktørene mot Norge

Sjef for Etteretningstjenesten, viseadmiral Nils Andreas Stensønes, åpnet pressekonferansen med å fortelle at trusselbildet mot Norge og norske interesser stadig er mer sammensatt og alvorlig, og at Russland og Kina er de fremste trusselaktørene.


Sjef for Etteretningstjenesten, viseadmiral Nils Andreas Stensønes. Foto: June Baltzersen

Sofie Nystrøm, sjef for nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sa under pressekonferansen at å beskytte Norge aldri har vært viktigere og mer komplekst. 

– Risikoen for alvorlige cyberoperasjoner er høy og øker, sier Nystrøm

Virksomheter som jobber med utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk er utsatt. Det samme gjelder virksomheter som driver forskning og utvikling innenfor forsvar, helse, maritim teknologi, petroleum og space. 

Fra 2019 til 2021 så NSM en tredobling i antall alvorlige cyberoperasjoner mot Norge og de antar at cyberrisikoen for norske bedrifter og virksomheter vil øke i 2022.

– Nesten alt i Norge er avhengige av strøm og internett. Dette vet trusselaktrøene godt, sier Nystrøm.