OsloMet har planer om å forbedre tiltak. Foto: Kevin Nguyen

Savner sosiale møteplasser

Skuffende resultater på Studiebarometeret om det sosiale miljøet på OsloMet.
Tirsdag, 15 februar, 2022 - 18:41

Ifølge tallene viser Studiebarometeret en nedgang i antall studenter som føler at de kommer inn på et sosialt miljø i utdanningen. OsloMet har siden nyåret hatt digital undervisning, men dørene har endelig åpnet igjen for fysisk deltakelse. Oslo kommune har lettet på de aller fleste tiltakene, og det ser ut til å bli en normal skolehverdag igjen for de aller fleste.

Sosiale møteplasser


Glad for at OsloMet har åpnet igjen. Foto: Kevin Nguyen 

Journalen har vært i kontakt med Isak Grov Diesen, fagpolitisk ansvarlig i Studentparlamentet på OsloMet, om tiltak for å forbedre det sosiale miljøet og sikre bedre resultater til neste år.

– Vi må legge til rette for foreningsliv på OsloMet. OsloMet burde være et sted man bør ha lyst til å ha en forening. Uansett om det er en strikkeforening eller gamingforening. Det handler også om at man i større grad snakker opp kollokviegrupper, og de felles møteplassene utenfor klasserommet, sier han.

– Kanskje har du vært heldig og kjenner et par i klassen du kan spørre om å gjøre noe etter skolen, men når vi har vært så mye alene på hybelen tør vi kanskje ikke akkurat det, fordi du ikke har blitt kjent med klassen. Du har kanskje sett de på en liten skjerm hvis de har hatt på kamera, legger han til.

Diesen nevner også at det er nedstengingen i Oslo som er mye av grunnen til at resultatet på barometeret ikke var like bra som de ønsket.

 

Ekstra midler


Fungerende prorektor Silje Bringsrud Fekjær ved OsloMet. Foto: Sonja Balci

OsloMet har fått 7,1 millioner fra Kunnskapsdepartementet til å bruke på sosiale og faglige tiltak for å bedre studiehverdagen.

– Midlene blir hovedsakelig fordelt til fakultetene, slik at de kan sette i gang tiltak lokalt på studieprogram og emner. I tillegg til midlene som vi har fått fra departementet har OsloMet fordelt 1 million av egne midler til tiltak for å bedre læringsmiljøet og oppfølgingen, med særlig vekt på masterstudiene, sier fungerende prorektor, Silje Bringsrud Fekjær.

I likhet med Studentparlamentet, sier Fekjær at OsloMet fokuserer på å forbedre foreningslivet, men de har også flere planer utover det.

– OsloMet har satt i gang flere tiltak for studentene, slik som masterlunsj og kaffetid, og i løpet av vårsemesteret vil vi sette i gang psykologtilbud både i Pilestredet og på Kjeller, i samarbeid med SiO. Vi planlegger å utvide tilbudet med mange flere aktiviteter utover i vårsemesteret og til høsten. Vi er også opptatt av den viktige rollen studentforeningene har i å bidra til et godt studentliv. 1. mars planlegger vi foreningsdag på OsloMet, der studentene kan bli kjent med det mangfoldige foreningslivet på universitetet.

– Vi har satt av ekstra midler til fadderuka 2022, og har rekruttert et sentralt fadderstyre som skal sørge for enda bedre planlegging og oppfølging. Noen av pengene fra Kunnskapsdepartmentet vil gå til ekstra innsats til opplæring og rekruttering av faddere, sier hun.